Sverige: Det er tegn til at blant annet arkitekter og tekniske konsulenter øker sin invisteringslyst.

Sverige ser tegn til investeringslyst

Svenska Teknik & Designföretagens medlemsorganisasjon (STD) påpeker at nå er det klare signaler om at investeringslysten igjen går i positiv retning i Sverige. Denne gangen gjelder det også arkitekter, tekniske konsulenter og industrikonsulentselskaper.

0

Disse tre bransjene utgjør STDs medlemmer.

De fleste selskapene tror i en ny markedsundersøkelse på økt ordreinngang, høyere debiteringsgrader og bedre lønnsomhet i løpet av neste år. 

De ser også et voksende rekrutteringsbehov. Samtidig finnese det flere inikat0rer på at den positive endringen ennå ikke har slått inn, men at det skjer en sakte foirbedring, skriver STD i en pressemelding.

Det råder fortsatt prispress i bygg- och anleggssektoren. Flere selskaper klager i undersøkelsen at prisene nærmer seg kritiske nivåer, både innen offentlig anskaffelser og rammeavtaler.

Det er viktig at selskapene kan øke sine avgifter fremover, for å kunne beholde lønnsomheten når påslagsprosentene er blitt så høye at de ikke kan økes, fremholder STD.