Solfangeren på et hus i Oslo gir like mye energi som varmepumper i tilsvarende hus. Foto: Aventa Solar

Solfangere gir mer enn varmepumper

Tu.no har i dag en artikkel om at undersøkelser Universitetet i Oslo har gjort viser at det lønner seg å bruke solfangere fremfor varmepumper.

0

Det er på Mortensrud i Oslo at OBOS har oppført 16 eneboliger med passivhusstandard. 15 av disse er utstyrt med luft-til-vann-varmepumper. Det siste huset er utstyrt med solfanger.

Professor John Bernhard Rekstad ved fysisk institutt, Universitetet i Oslo, har ledet en omfattende dokumentasjon av energibruken i to av byggene, skriver tu.no og viser til at testperioden varte fra april 2012 til september 2013.

Konklusjonen er at behovet for elektrisitet til oppvarmingsformål er praktisk talt likt for boligene.

Solfangeren ble montert på et sent stadium og er heller ikke ideelt plassert. Til det uttaler Rekstad:
– Jeg regner med at solfangeren ville gitt 50 til 70 prosent bedre effekt om den hadde vært ideelt plassert. Vår konklusjon er at det er like godt eller bedre med solfanger enn med varmepumpe.

– Vi mener vi har gode resultater som kompenserer for at det kun er to hus og det som er av forskjeller i forbruksmønster, sier Rekstad.
Men energien fra de to systemene varierer sterkt med hensyn til når de yter godt og dårlig. Mens varmepumpene gir mindre varme på kalde dager er regnfulle dager ikke bra for ytelsen til solfangere.

Huset med varmepumper brukte 60 kWh elektrisitet mer enn solfangerhuset gjennom hele 2012, da det var en dårlig sommer.
I 2013 derimot, til og med august, var bruken av el 879 kWh høyere i varmepumpehuset enn i solfangerhuset, skriver tu.no.