SINTEF Byggforsk blir teknisk bedømmelsesorgan

Direktoratet har i dag utpekt SINTEF som teknisk bedømmelsesorgan etter byggevareforordningen.

0

– Direktoratet er glad for å kunne utpeke SINTEF som teknisk bedømmelsesorgan. Disse organene har en viktig funksjon for å bidra til at byggevarer har dokumentasjon, som igjen er viktig for at byggverkene får riktig kvalitet sier Janneke Solem, avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

Tekniske bedømmelsesorganer oppnevnes i alle EØS-land og har ansvar for å foreta europeiske tekniske bedømmelser av byggevarer som det ikke er utarbeidet harmoniserte standarder for. Europeiske tekniske bedømmelser er en frivillig vei til å kunne CE-merke byggevarer i henhold til byggevareforordningen. Ordningen er en videreføring av dagens ordning med europeiske tekniske godkjenninger. Innenfor EØS-området er det utstedt over 3000 europeiske tekniske godkjenninger.

Som teknisk bedømmelsesorgan vil SINTEF være Norges deltaker i den europeiske organisasjonen for tekniske bedømmelsesorgan, EOTA. EOTA utarbeider tekniske spesifikasjoner som brukes som grunnlag for å utarbeide Europeiske tekniske bedømmelser.

– Det er bra for byggevareprodusentene at vi nå også i Norge kan utarbeide grunnlag for CE-merkede byggevarer med basis i en European Technical Assessment (ETA) uttaler forskningsdirektør Terje Jacobsen ved SINTEF Byggforsk.

Jacobsen er svært fornøyd med at SINTEF Byggforsk blir utpekt som teknisk bedømmelsesorgan. Han mener ordningen er et viktig bidrag til vi i Norge får samme muligheter som EU-landene på det indre marked også på dette feltet.