AB-QM kan leveres i alle dimensjoner, fra DN10 til DN250. Modellene har flow fra 30 til 442.000 liter per time. Peter Skov Kjeldsteen, kategorisjef i Danfoss, kommer til Oslo i uke 5 og skal holde kurs.

Selvjusterende ventiler gir lavere energiutgifter

Alle energisystemer har variasjon i trykket. Årsaken er først og fremst at ventiler åpner og lukker seg. – Trykkendringene er en utfordring for tradisjonelle ventiler, derfor er selvjusterende ventiler et svært viktig virkemiddel i jakten på energibesparelser, sier Peter Skov Kjeldsteen, kategorisjef i Danfoss.

0

Dersom en ventil ikke selv kompenserer for en trykkendring i energisystemet vil energistrømmen komme ut av balanse. Konsekvensen blir at dette må reguleres inn hver gang en endring skjer.

– Hvis derimot ventilen selv har evne til å kompensere for at trykket endres vil den jobbe riktigere, og det er slik vår ventilserie AB-QM fungerer, forteller Peter Skov Kjeldsteen, kategorisjef i Danfoss Hydronic Balancing & Controls.
– Ventilserien leverer riktig mengde varmtvann/kjølevann uavhengig av trykkvariasjon i energisystemet. I det lange løp vil dette bidra til å senke energiutgiftene.

Endrer seg hele tiden
Alle energisystemer har variasjon i trykket. Årsaken er først og fremst at ventiler åpner og lukker seg. Trykkendringene er en utfordring for tradisjonelle ventiler, som systemet gjennom ventil motoren hele tiden må kompensere. Dette blir en hvileløs jakt på den riktige posisjon.

Følgene er flere: Temperaturkontrollen blir ustabil. Levetiden på motorene forkortes. Samtidig vil selv små temperaturendringer gjennom dagen skape ubalanse og gi ”overkill” og dermed forhøye energiregningen betydelig, sammenlignet med et stabilt system.

– Med AB-QM ventiler blir trykkendringene direkte kompensert i selve trykkregulatoren, de lar seg ikke vippe av pinnen, forklarer Kjeldsteen. En følge av dette er også at man ikke trenger så kraftig motor.

Ventilene har allerede fått bra fotfeste over hele verden, og ventilene installeres jevnlig i prestisjetunge nybygg. Blant referansene Kjeldsteen kan vise til er Nasjonalteateret i Beijing og de nye høyhusene som rommer Deutsche Bank i Frankfurt.

Men Kjeldsten ønsker ikke bare å nå ”krembyggene”. Snart kommer han til Norge for å fortelle om de nye ventilene.

For kulde og varme
– Enhver krone spart er viktig. Selv med bare en håndfull ventiler kan man spare mye. Nå vil vi bringe budskapet til alle, om at store energibesparelser kan komme med ganske små investeringer, sier han.

Installatøren trenger ikke å gjøre beregninger før den settes på plass. Ventilene gir energisparing fra første dag.
– Vi har casestudier hos Danfoss som viser at en AB-QM betaler seg selv i løpet av tre år, sier Kjelsteen.

Hemmeligheten bak ventilserien er en regulator som holder konstant differanse-trykk over kontrollventilen, uavhengig av trykkendringer i installasjonen. Det betyr konstant flow. Maksimum flow er markert på ventilen. Innregulering kan gjøres når som helst, det endrer ikke at installasjonen utbygges eller endres.

Det er membraen som absorberer trykkendringene. Installatøren innregulerer bare til den ønskede innstillingsprosenten. Dimensjoneringen er bare basert på flow. Annen utregning trengs ikke.

Stort og smått
– For store dimensjoner er prinsippet for innreguleringen akkurat det samme for de små: Først beregnes innstillingen. Deretter innreguleres ventilen, sier Peter Skov Kjeldsteen.

Danfoss har sanket mye erfaring med de driftssikre ventilene, både i varme- og kjøleanlegg.

– En kjølemaskin er designet for 100 prosent belastning, men opererer typisk rundt 40 prosent. En tradisjonell kontrollventil vil ha for høy gjennomstrømning, det resulterer i for lav temperatur retur til kjølemaskinen (Low ∆T syndrome). Følgen er ofte at andre kjølemaskiner blir startet av styresystemet, for å oppnå nødvendig kjøling.
– AB-QM vil da øke effektiviteten på kjølemaskinen betydelig, fordi vi unngår for høy gjennomstrømming. Det gjør seg utslag i betydelig høyere energieffektivitet, understreker Kjeldsteen.
– Det viktige for oss nå er å bevise, med klare tall, alle de innsparingene kunden kan oppnå. Så bare kom igjen, gi oss de nødvendige dataene, så gjør vi beregningen med glede.

AB-QM kan kombineres med en rekke aktuatorer(motorer). Giraktuatorene fra Danfoss gjør at det er mulig med selvkalibrering av løftehøyden på AB-QM. Aktuatorene har også lin/log-kontakt. Dermed kan man gi ventil pluss aktuator lineær eller logaritmisk karakteristikk, basert på applikasjonen.