Anita Topdal, gruppeleder i VVS-foreningen i Bergen og jobber i Statsbygg.

Rørarena og Ren luft satser på studentene

Onsdag til fredag denne uken går Rørarena og Ren luft- bedre innemiljø av stabelen i Bergen med konferanser og felles messedag. Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk forening arrangerer dette for 2. gang sammen med VBL, og målet er en fast VVS-arena på Vestlandet.

0

Også i år satses det stort på studentene og arrangørene regner med at hele 150 studenter vil komme i løpet de tre dagene arrangementet pågår.

-Vi har tett kontakt med Høgskolen i Bergen, KEM-linjen og de videregående skolene og venter omlag 150 studenter og elever på messedagen,  sier Anita Topdal, gruppeleder i VVS-foreningen i Bergen.

VVS-foreningen har laget ett eget opplegg for studentene der det blir foredrag om Breeam og vrimling med studentquiz i messeområdet. I tillegg er det omlag ti studenter som har fått plass på hver av konferansene.

-Vi synes det er viktig at studentene får bli kjent med bransjen og målet er jo selvsagt at de velger vår bransje når de skal skrive bachloroppgaver og masteroppgaver, og finne seg en jobbe, sier Topdal.

Enøkrådgivning for privatpersoner
Ett annet satsningsområde er enøkrådgivning for privatpersoner. Multiconsult og Sweco stiller med rådgivere, og mellom 14.00-16.30 blir det muligheter for privatpersoner  å komme innom messen. Der vil de få råd om energieffektivisering og varmeanlegg. Selve messedagen er åpen fra 12.00-17.00, og dagen avsluttes med underholdning og bransjemiddag.

Spennende fagprogram
Totalt er det nå  over 400 påmeldte til arrangementet, og antall utstillere  er rundt 40 firmaer.

-Også denne gangen er programmet basert på ønsker fra bransjen, og vi har en egen sesjon som retter seg spesielt mot entreprenørene på begge konferansene. Denne delen har også svært vennlige deltakerpriser, påpeker Topdal.

Under Rørarena skal David Zijdemans hos Skarland Press være møteleder.
– Av interessante foredrag kan vi nevne seansen om gjengangere av skader og feil på byggeplasser og i nybygg. Enova og VVS-foreningen sin studie fra forskjellige varmepumpeanlegg vil bli presentert og følere i varmeanlegg blir i fokus, sier gruppelederen for Bergen Gruppe i VVS-foreningen

Under Ren luft – bedre innemiljøer er  ventilasjonskravene i breeam, brannveileder og fremtidens ventilasjonsanlegg noen av temaene som virker spesielt interessante.

Mer om programmet finner du på www.vvsarena.com. Det er fortsatt mulig å melde seg på arrangementet, melder arrangøren.