Løvåshagen i Bergen. Arkitekt: ABO Plan & arkitektur. Foto: Knut Egil Wang.

NAL etterlyser gode eksempler

Universell utforming

0

NAL har fått støtte fra Deltasenteret til et konkret prosjekt for å supplere med nye og gode forbildeprosjekter på temaer innenfor universell utforming.

Vi tar imot alle gode forslag. Det kan være ditt eget prosjekt eller et byggeprosjekt du har lagt merke til! Det behøver ikke å være Det ”ultimate” eller ”perfekte uu” prosjekt. Det kan være aspekter eller sider ved et prosjektet som kan trekkes frem som forbilledlige på uu.

Dersom du har et aktuelt prosjekt – send i første omgang inn kort tekst som forklarer hvorfor og hvordan prosjektet er relevant samt et par bilder som illustrerer dette. Send inn forslag.

Her er noen forslag til kriterier eller aspekter som vi kan trekke frem i et prosjekt:

Offentlige bygg:
•skoler og utdanningsinstitusjoner
•grendesenteranlegg.  Dette er typiske anlegg som mange bruker, alle generasjoner og alle typer mennesker.
•kontorbygg

Boliger og boliganlegg:
•tilgjengelighet i boliger- (eks eneboliger)
•og større boligprosjekter (ute og inne)
•seniorboliger

Generelt:
•prosessen frem til løsning, skiller den seg ut? er det gjennomført medvirkningsprosesser? Etc.
•gode og kostnadseffektive løsninger
•ombygging av eksisterende bygg og anlegg (transformasjons- og rehabiliteringsprosjekter)

Prosjekter med gode løsninger på:
•innemiljø (astma og allergi)
•akustikk
•åpne løsninger
•visuelt gode løsninger
•farger og materialbruk.
•orientere seg inne og ute
•adkomstløsninger
•baderom
•felles- rom og områder, inne/ute
•fokus på miljøvennlig materialbruk
•fleksible og tilpasningsdyktige løsninger

NAL sin prosjektdatabase (tidligere Ecobox prosjektdatabase) er en framtidsrettet og effektiv løsning for publisering av forbilde- og pilotprosjekter innenfor arkitektur, bygg, by- og stedsutvikling på nett. Databasen leverer i dag innhold til mange nettsteder deriblant Enova, Husbanken, FutureBuilt og Framtidens byer i tillegg til NALs egne sider for utvalgt arkitektur.

Prosjektdatabasen ble opprettet i 2003 og er basert på idé om fri ikke-kommersiell deling av informasjon. Den er brukt til å dokumentere miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling, og målet har vært å inspirere bransjen til nyskapning ved å vise de beste eksemplene på hva som er gjort i Norge. I dag finnes det godt over 200 byggverk og andre prosjekter som er dokumentert.

Her kan man sende inn forslag

Kilde:NAL