I 2013 ferdigstilte og overleverte NCC 55 energieffektive leiligheter i boligprosjektet Lilleborg C1 i Oslo. Illustrasjon: EVE Images NCC , NCC Construction , Lilleborg

Miljøhensyn viktigere for boligkjøpere

4 av 5 er villige til å betale mer for en bolig med høye energi- og miljøkvaliteter. Det viser en undersøkelse gjennomført av NCC blant besøkende på messen Bygg Reis Deg i oktober i år. Det er en økning på 6,5 prosent sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2011.

0

Totalt svarte 298 personer på årets undersøkelse om entreprenørers miljøansvar.

NCC gjennomførte den samme undersøkelsen under «Bygg Reis Deg 2011» og fikk da 180 svar. I 2011 svarte 3 av 4 at de var villige til å betale mer.

– Økningen fra 75 til 80 prosent viser en moderat, men gledelig økning i interessen for boliger med høye energi- og miljøkvaliteter, sier Sigrid Strand-Hanssen, leder for miljø i NCC Construction.

Miljøtillit
Undersøkelsen viser også at over 70 prosent mener NCC tar miljøansvar i sin virksomhet. 0,3 prosent mener at NCC ikke tar miljøansvar, mens 27,5 prosent svarte «vet ikke». Det er positive resultater for selskapet, ifølge Strand-Hanssen.

– Vi setter pris på at mange har merket seg vår tunge satsing på miljø og bærekraft. Det er meget hyggelig, og en stor motivasjon for oss.

Energieffektive leiligheter
I NCC er det høyt fokus på miljøet når det utvikles og bygges nye boligprosjekter.

– Vårt fokus er på å skape boliger som er bra for miljøet, og som er sunne for oss i dag og for fremtidige generasjoner. Gjennom smarte løsninger kan vi bidra til at flere velger nye energieffektive boliger, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.