Elias Eriksen, admin dir. Industriplast og Torbjørn Sæther, markedsdirektør Pipelife Norge.

Industriplast og Pipelife Norge inngår samarbeidsavtale

Markedsdirektør Torbjørn Sæther i Pipelife Norge AS sier at bakgrunnen for samarbeidet er et voksende prosjektmarked med behov for komplette løsninger og leveranser innen produktområdene trykkrør, grunn- og avløpsrør og kabelbeskyttelse produsert i plast..

0

Sammen vil partene bli en totalleverandør til det norske markedet på disse områdene.

Fra årsskiftet har Industriplast AS og Pipelife Norge AS inngått en avtale om å samarbeide i Norge på teknikk, produksjon, salg og distribusjon av produkter innen området kabelbeskyttelse for energi, tele, data og kommunikasjonssystemer.

Pipelife er i dag Norges største produsent og leverandør av plastrørsystemer, mens Industriplast på sin side har produksjon av fiberkabelrør, og produserer mesteparten av det som selges i Norge av dekkplater til beskyttelse av nedgravde kabler.

Pipelife vil, på vegne av begge parter, utføre salgsarbeid og ordremottak, og skal være avtalepart mot kundene av det totale produktspekteret. Markedsføring og kundekontakt vil bli ivaretatt av Industriplast og Pipelife i fellesskap.

Begge bedriftene har stor tro på at dette samarbeidet også er en god og riktig løsning for kundene, som på denne måten vil få en sterk og tydelig partner med komplette løsninger og høy fagkompetanse.