Radonsafe er navnet på den effektive radonmembranen fra Protan, som legges av profesjonelle fagfolk. De ruller ut membranen og varmluftsveiser hjørner og gjennomføringer

Holder den livsfarlige gassen ute i kulden

Tiden er inne for å måle radonverdiene i boliger over hele landet. Den kalde luften ute, kombinert med oppvarmet inneluft og lukkede vinduer gjør at innsiget av radon øker.

0

– Norge er blant de landene i verden som har de høyeste radon- konsentrasjonene i inneluften. Det er med andre ord liten tvil om at dette er et problem, sier administrerende direktør i industribedriften Protan, Erik Øyno.

Norske myndigheter har anslått at 175 000 boliger i Norge har så mye radon i luften at tiltak bør iverksettes. I tillegg har internasjonale undersøkelser vist at ca. 25 000 nordmenn bor i bolig med så mye radongass at det tilsvarer å røyke mellom 10-20 sigaretter hver dag. Radongass er den hyppigste årsaken til lungekreft i verden, nest etter nettopp røyking, ifølge WHO.

Viktig å være tidlig ute
Myndighetene stiller krav til at radonrisikoen skal elimineres og det er blitt et stort fokus på forebyggende tiltak i nybygg samt tetting av eksisterende bygninger. Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. Målingen bør foregå over minst to måneder i vinterhalvåret. I tillegg pålegger strålevernforskriften fra 2011 alle som leier ut bolig eller lokaler å måle radonnivået i luften innen 1. januar 2014.

Tetting ved bruk av radonmembran med tilstrekkelig høy radonmotstand og lufttetthet under byggingen er en anbefalt løsning. – Det er viktig å være tidlig ute for å sikre huset mot radon, aller helst i selve byggefasen. Det er både økonomisk gunstig og gir et bedre resultat, sier Erik Øyno.

Sikker med radonmembran
Radonsafe er navnet på den effektive radonmembranen fra Protan, som legges av profesjonelle fagfolk. De ruller ut membranen og varmluftsveiser hjørner og gjennomføringer. Dette gjør at skjøtene mellom gulv og vegger er 100 % tette, og sikrer huset på en betraktelig bedre måte enn ikke-sveiste produkter.
Erik Øyno sier det er to faktorer som er viktige for å få ned radonnivået. – Det må brukes en god membran og ventileres skikkelig.  I tillegg er det viktig at jobben blir gjort av autoriserte tekkere påpeker han. – Flere kan lage en god membran, men det er lufttetting og detaljene som er avgjørende.