Her bygges det et fusjonskraftverk i Sør-Frankrike. Foto: ITER

Her bygges en kunstig sol

Håper på energiproduksjon i 2030

0

Forskere fra syv land har holdt på siden 2006 med å konstruere denne kunstige sola, en fusjonsreaktor, gjennom prosjektet ITER. ITER er et forskningseksperiment med mål å komme frem til energiproduksjon gjennom fusjon.

Egentlig skal denne kunstige ”sola” bli en atomreaktor, men i stedet for å basere seg på atomenergi ved fisjon som benyttes i atomkraftverk i dag, skal energien drives frem gjennom fusjon. ITER-reaktoren vil bli den største fusjonsreaktoren noensinne.

Dette blir verdens dyreste vitenskapseksperiment og vil koste opp mot 130 milliarder kroner.

Det var Frankrike som for snart ti år siden tok initativ til fusjonsprosjektet International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) og bygging av en reaktor av typen European Pressurised Water Reactor (EPR). I dag er dette et fransk-tysk samarbeid.

EPR er en 1600 MWe reaktor av trykkvannstypen, denne reaktoren er et tysk-fransk samarbeid – og det er snakk om en reaktor som er mer moderne og større enn dagens franske og tyske reaktorer.

Potensielt kan fusjonskraft løse alle våre energiproblemer i lang tid framover, dersom det fungerer. Men dette er man foreløpig ikke sikker på.

Sola er egentlig en fusjonsreaktor. Den pumper ut enorme mengder energi, og sola er motoren som driver nesten alt liv på jorda. Sola produserer så mye energi at vi trenger bare 0.0000002 prosent av sollyset for å gi kloden energi nok fire ganger av dagens forbruk.

Fusjonsprosessen i sola er mulig på grunn av den vanvittige varmen og det enorme trykket som kommer med solas gigantiske masse. For å få det til på jorda må forskerne lage en reaktor som veier 23 000 tonn, og som tåler sollignende forhold på innsiden.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Reaktoren ved ITER har fått navnet Tokamak. Den fiolette sirkeln i midten er plasmaen. Illustrasjon: ITER

For at energien skal frigjøres må hydrogengassen som driver reaktoren varmes til over 100 millioner varmegrader. Den svært varme gassen, kalt plasma, blir holdt på plass av 18 enorme magneter. Hver magnet veier omtrent like mye som en fullastet jumbojet, ifølge popsci.com. Magnetene sørger for at den oppvarmede gassen ikke kommer nær veggene.

Det krever enorme mengder energi for å holde på trykket og temperaturen inne i reaktoren, og hovedmålet med ITER-eksperimentet er å se om det går an å produsere energi med en slik reaktor.

Målet er å se om fusjonsreaktorene kan bli kommersielle strømleverandører og håpet er at det skal kunne være mulig å bygge et fusjonskraftverk som produserer energi i 2030.

Men også et fusjonskraftverk vil avgi avfall, slik som vanlige kjernekraftverk. Og det avfallet tar det som kjent 10 000 år å bli kvitt.

Kilder; NRK, ITER, Bellona, Cicero.