Grønne tak gir nye spennende utfordringer for arkitekter og byggebransjen for øvrig. Illustrasjonsfoto.

Grønne tak med muligheter og utfordringer

Holder kontroll på mye vann fra himmelen

0

I bystrøk er det meste av grunnen tildekket med heller, asfalt og brolegning. I tillegg betydelige takflater. Alt dette skaper problemer for håndtering av store regnfall. Utfordringen er å få vannmassene under kontroll. Gress på taket er en av løsningene som diskuteres stadig oftere.

Nå vurdere Oslo kommune økt bruk av grønne tak. Og det kan ende med påbud. Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, er inne på tanken om et krav om grønne tak i områdene av Oslo hvor håndtering av overvannet byr på de største problemene. Vann- og avløpsetaten i hovedstaden jobber med et prosjekt der de ser på behovet for og effekten av grønne tak. I tillegg er Bystyret i Oslo bedt om å utarbeide en strategi for bruk av grønne tak.

I Asker er arkitektfirmaene Dark og Adept i gang med å tegne ideer for Askers nye bydel Føyka. Her er de kommet opp med forslag om flate hustak med gress, busker, vinterhager og trær på toppen – i form av små parker fra fem til 20 meter over bakken.

– Slike tak har mange fordeler. Det holder bedre på vannet ved store nedbørsperioder, slik at de bremser vannmengder fra store takflater, forteller arkitekt Anniken Reinertsen i en artikkel tidligere i høst i Asker og Bærums Budstikke.

Ideen fra arkitektene er at dette kan være et bidrag til at Askerelva ikke går over sine bredder. Langs Askerelva vil det vokse frem store bygningskropper på seks etasjer med forretninger og kafeer som vender mot elven, og langs fasaden blir det gangvei og park ned mot elven.

Sammen med arkitekt Arne Reisegg Myklestad står hun sentralt i teamet som har ruget ut den ferske helhetsplanen for det nye Asker sentrum, med navnet «In the Loop», inkludert grønne tak.

Et poeng er også at slike tak har en isolerende effekt, slik at de holder husene kaldere om sommeren og varmere om vinteren.

I København er det allerede innført krav om grønne tak i deler av byen. Det er omtrent 50 000 kvm grønne tak i København i dag. Og det anslås ca 200 000 kvm grønne tak i løpet av få år.

Grønne tak kan, i gjennomsnitt over et år, fordrøye og forsinke mellom 50 og 80 prosent av avrenningen, viser en rapport laget av Sintef Byggforsk og UMB på oppdrag for Oslo og Bærum kommuner.

I tillegg til fordrøyning binder det støv, tar opp CO2 og det er pent, gir byområder nye grønne arealer og nye spennende utfordringer for arkitektene og byggebransjen for øvrig.

Men det er noen forhold de prosjekterende bør tenke på. Grønne tak gir mer ferdsel, sikkerhetstiltak, kraftige vinder, lett adkomst for vedlikehold som må utføres slik det skal for at gresstak skal fungere og det har en brannteknisk side.

Det fremheves ofte at grønne tak er fordyrende, men Aspelin Ramm bygget grønt tak på et tilbygg i Oslo og sparte 350 000 kroner.

Bildet under:
Den østerikske kunstneren og arkitekten Friedensreich Hundertwasser tegnet mange hus med grønne tak. Et av hans prosjekter, Waldspirale, et boligkompleks m,ed 105 leiligheter i Darmstadt i Tyskland stod ferdig i 2000.