Adm.dir Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal AS mottar her sertifikatet fra daglig leder Sverre Tiltnes i NGBC (Norwegian Green Building Council)

BREEAM – NOR Excellent til Grensesvingen 7 og Oslo Areal

Grensesvingen 7 AS v/Oslo Areal AS er det første bygget som mottar sertifikat for Design og prosjekteringsfasen med klassifiseringen Excellent i klassen «Kontor – større rehabiliteringer».

0

Sertifikatet ble i går, onsdag 11. desember 2013, utdelt av Sverre Tiltnes i NGBC (Norwegian Green Building Council) i forbindelse med kranselaget i Grensesvingen 7, til stor jubel fra alle deltakerne.

– Dette er en viktig milepel for oss og prosjektet, sier administrerende direktør Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal.
– Det er en bekreftelse på at også totalrehabilitering av bygg kan utføres miljøvennlig og fremtidsrettet. Grensesvingen 7 ligger i forkant av en omstilling til en mer miljø– og klimavennlig fremtid som er underveis. Denne høye miljøstandarden har vi fått til gjennom godt samarbeid med krevende og innovative kunder som vi har her. Miljødirektoratet og Undervisningsbygg flytter inn i fjerde kvartal 2014, sier Ingebrigtsen.

Grensesvingen 7 er også et forbildeprosjekt i Future Built, har oppnådd energimerke A og fått tilsagn om ENOVA-¬â€støtte.

– Dette viser at i prosjekter som tar sikte på høye miljømål, som Grensesvingen 7, er det en forutsetning å starte prosessen tidlig og velge samarbeidspartnere med høy kompetanse innenfor miljøspørsmål, melder Oslo Areal videre.

Oslo Areal AS benytter BundeBygg som totalentreprenør, og arkitekt er KIMA Arkitekter.

Helsfyr er med dette virkelig kommet på kartet som Miljøbyen Helsfyr. I tillegg til Grensesvingen 7 vil Entra oppnå klassifiseringen Very Good for sitt rehabiliterte bygg i Fredrik Selmers vei 4, og NCC har oppnådd Very Good for sitt nybygg i Østensjøveien 27.

Oslo Areal AS er et datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Gjensidige leier lokaler av ROM Eiendom AS i Schweigaardsgate 21, og den eiendommen har mottatt klassifiseringen “Excellent” som første nybygg i Norge. Gjensidige er dermed delaktig i både det første nybygget som får “Excellent” og det første rehabiliterte bygget som får “Excellent”.