Bedre behovsstyring med bedre krav

Av Mads Mysen, SINTEF Byggforsk og Peter G. Schild, HiOA

0