Illustrasjon av bruk av Novapoint VA. (Vianova Systems).

Moderne VA-planlegging med Novapoint

Sweco og Vianova Systems med konsernavtale

0

Vianova Systems har produktet Novapoint VA som benyttes til å konstruere VA-prosjekter i plan- og profil, tverrsnitt, enkle kumskisser og 3D. Novapoint VA bygger på konfigurasjon basert på norsk standard NS3420. Den som kan AutoCAD, kan også bruke Novapoint VA. Vianova Systems mener at modulen er tilpasset vanlig arbeidsmetodikk for fremstilling av vann- og avløpsprosjekter, og for brukeren er det ikke nødvendig å endre arbeidsvaner.

Det er etter en årrekke som kunde av Vianova Systems i Norge og Sverige at Sweco nå har tegnet en konsernavtale med Vianova Systems som gjelder over landegrensene. Fleksibilitet, mer effektivitet og reduserte kostnader skal bli gevinsten for Sweco.

Den nye konsernavtalen muliggjør opptil 200 samtidige brukere av Novapoint-verktøyene på tvers av landegrensene.

På den måten kan rundt 280 brukere dele på ressursene og utnytte verktøyene til fulle. Dette utgjør i første omgang ca. 110 brukere i Norge og ca. 170 i Sverige.

Med verktøyet kan det gis beskrivelse av grøftesnitt, type og antall rør, avstander, fundament, frostfri dybde, beskyttelseslag og skråningshelning. Det er lagt inn mange predefinerte grøftesnitt og ledninger. Standardverdier er hentet fra NS3420.

De Novapoint-modulene som brukes mest av Sweco er fagverktøyene for vegprosjektering, og vann og avløp, henholdsvis Novapoint Veg og Novapoint VA, men også andre.

Samarbeidsavtalen omfatter kjøp, vedlikehold og administrasjon av Novapoint — Vianova Systems ledende verktøy til prosjektering av infrastruktur og samferdselsanlegg. I tillegg inngås det lokale avtaler om brukerstøtte i land som omfattes av avtalen.

– Vi har flere nyttige effekter av den nye avtalen, sier Baard Einar Moe, avdelingsleder Engineering IT Solutions i Sweco. Han har ansvaret for å implementere avtalen i Sweco-konsernet.

– Men det er også andre fordeler med dette, poengterer han. – Et felles lisensopplegg er vesentlig mer effektivt å administrere.

– Ulike arbeidstider og prosjekter i flere tidssoner gjør også at vi nå kan utnytte ressursene mer effektivt på tvers av landegrensene. Om vi for eksempel har et stort vegprosjekt i Norge som krever ekstra lisenser, kan vi nå ”hente” disse i Sverige når det er ledig kapasitet der.

IT-teknisk medfører det også en gevinst. – Med et optimalt antall lisenser behøver vi å vedlikeholde færre lisensservere på IT-avdelingen, sier Baard Einar Moe.

Vianova Systems arrangerer Novapoint brukermøter. Neste møte skjer på Sundvollen Hotell 8. til 10. mai. Brukerne deles opp i faggrupper med paralelle foredrag, men møtet begynner med et foredrag for samtlige deltagere som får en innføring i planleggingen av ny E18 i Vestkorridoren, Norges mest trafikkerte veg. Denne gjennomgangen er ved Knut Gløersen, Statens vegvesen.

På VA-siden skal man blant annet se på VA og kabler i samme grøft, tips og triks i VA, VA i Novapoint19DCM, kom igang med Novapoint 19DCM og andre foredrag.

Vianova Systems kjører også kurs i bruk av Novapoint VA. Blant annet et grunnkurs som gir grunnleggende kunnskap og innføring i vann- og avløpsprosjektering med Novapoint VA. Praktisk gjennomgang og øvinger som effektiviserer prosjekteringen.

Les mer om Novapoint Vann og Avløp
Les mer om Novapoint VA Grunnkurs
Se Sundvollen-programmet her:

GI DIN KOMMENTAR HER: