Siv.ingeniør David Zijdemans lanserer nå en ny utgave av den gamle boken Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer.

Klassiker i ny drakt

Ny revidert utgave av boken Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer

0

Den teknologiske utviklingen siden sivilingeniør Leif I. Stensaas’ siste revisjon av boken Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer i 1996 har vært formidabel. Dette, samt strengere byggeforskrifter og økt fokus på bruk av alternativ energi er grunnen til at sivilingeniør David Zijdemans har tatt seg av den meget krevende oppgaven å skrive denne gamle klassikeren om igjen.

– Dette er en bok som er blitt etterspurt og etterlengtet av VVS-bransjen i mange år, sier fagsjef Knut Olav Knudsen i NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening.

Boken er delt inn i 10 kapitler, som kan leses uavhengig av hverandre. Nye og viktige temaer som er løftet inn er bl.a.: biokjeler, varmepumper, solvarme, varmegjenvinning, og tappevannsoppvarming.

Boken er skrevet med et enkelt og konsist språk. 350 nye og flotte illustrasjoner, sammen med grafer og regneeksempler er med på å formidle budskap i teksten.

Boken egner seg både som lærebok og som håndbok for alle som arbeider med prosjektering, utforming, montering og regulering av vannbårne varme- og kjøleanlegg.

Om forfatteren:
David Zijdemans har master i Energi-, prosess og strømningsteknikk fra NTNU og bakgrunn fra teknisk fagskole og høyskole. Han har i tillegg fagbrev som rørlegger. Zijdemans har erfaring fra konsulentbransjen, men jobber for tiden som teknisk direktør i Europas ledende industribedrift innen rustfrie varmtvannsberedere og varmesentraler. Han sitter også i ulike fagkomiteer innen VVS-faget.