Finn Olaussen i ”Perleporten” som førte inn til Uponors stand.

Gjennom «perleporten» til Uponor

Når du åpnet døren kom du ikke til Perleporten. Men slik virket det for vedlikeholdsfolk som skulle inn til Uponors stand i firbindelse med symposiet ”Vedlikehold – vårt felles ansvar” som ble arrangert av Brødrene Dahl AS på Clarion Hotel Gardermoen onsdag 29. april.

0

Uponors versjon av Perleporten var en teknisk kulvert på 2000 mm. Vi telte ikke hvor mange perler den hadde, men skal vi tro karene vi møtte på Uponors stand, er frelsen sikret. Iallfall for deg som skal få unna spillvann og overvann.

– Da snakker vi om Uponor Ultra Classic, en ny serie med spillvannsrør som skal dekke dagens og morgendagens behov, forteller Finn Olaussen. – Ultra Classic har spesifikasjoner som er minst  like bra som for noe annet, og har egenskaper som gjør at den forventes å dekke fremtidens behov. Spesifikasjonene er betydelig bedre enn kravene for Nordic Poly Mark, og rørene tåler store punktbelastninger.

– Uponor Ultra Classic er ikke bare på topp når det gjelder egenskaper og økonomi, produktet er også særdeles miljøvennlig, fremhever Olaussen. – Vi har erstattet PVC med polypropylen (PP), som er mer miljøvennlig. PP kan smeltes om og gjenbrukes i nye produkter samt at den kan brennes og gjenvinnes som energi uten at det avgir farlige gasser.

Vi legger igjen helgenglorien og går tilbake gjennom porten. Slike kulverter er en drøm for alle som vil ha praktiske rørføringer med enkelt vedlikehold. Uponor har solgt en slik kulvert til Vest Base i Kristiansund som den første i verden av sitt slag. Den er 400 meter lang og fundamentert i sjøen. Den fører 16 rør med forskjellige medier som forenkler og øker logistikken til og fra skipene . Denne er på 2000 mm og tåler en punktbelastning på 40 tonn.