Administrerende direktør i Norwegian Property, Olav Line: - Vi mener at det å ha en god miljøstrategi er helt avgjørende for oss som selskap, og for at vi skal lykkes.

Eiendomsselskap snudde i tide

Satset på miljø og energisparing

0

Selskapet hadde kjørt seg fast økonomisk, og fremtidsutsiktene så ikke lyse ut. Det ble behov for å utforme en ny strategi. Da kom begrepet bærekraftig opp, og man begynte å diskutere hva dette egentlig inneholdt.

Det ble raskt klart at det i begrepet bærekraft har en klar sammenheng mellom økonomiske resultater og samfunnsansvar.

– Vi konkluderte med at skulle vi ha en økonomisk bærekraft, så måtte vi også ha en miljømessig bærekraft. For oss ble dermed en klar og tydelig satsing på miljø et av de viktigste fundamentene i den videre strategien, sier administrerende direktør i Norwegian Property, Olav Line i et intervju i Estatemedia.no nylig.

– Det er ikke mer enn et par år siden konklusjonen kom om hvordan eiendomsselskapets fremtid skulle formes.

Norwegian Property ASA har hatt liten pressedekning, levd en relativt anonym tilværelse på Aker Brygge i Oslo. Til tross for at de har eiendommer for 15,5 milliarder kroner, totalt 650 000 kvm. Et par milliarder i Stavanger og resten i Oslo, blant annet på Aker Brygge og Nydalen.

De gikk i gang med ombygging og modernisering av Aker Brygge for å gjøre området mer miljøvennlig, til en kostnad av 1,5 milliarder kroner.

En ny energisentral basert på sjøvann var et av målene. Denne vil levere energi til de aller fleste av de store bygningene som NPRO eier på Aker Brygge. Sammenlignet med tradisjonelle løsninger, vil energisentralen redusere CO2-utslippet som området representerer med 75 prosent. Dette skjer som følge av at det anslåtte energiforbruket på 4.000.000 kWh/år reduseres til 1.400.000 kWh/år. Energisentralen har også kapasitet til å kunne levere energi til enda flere bygg etter hvert.

Dette blir sett på som en solid investering for fremtiden, både med hensyn til reduserte miljøbelastninger og lavere energikostnader for leietakerne på Aker Brygge.

På Forus i Stavanger har Norwegian Property planer om utbygging for 125 milliarder kroner. Det er snakk om både boliger, kontor, grøntområder, spisesteder, barnehager og universitet.

Slik viser selskapet muskler ovenfor Stavanger og Sandnes kommuner samt store eiere som Statoil, men målet er å få med disse på laget. Det handler om området som dag kalles Forus øst og blant annet inkluderer Statoils hovedkontor og Forus travbane sine betydelige arealer.

Etter en arkitektkonkurranse hvor fem anerkjente arkitektkontorer har konkurrert om å levere det beste forslaget, endte det med et forslag fra Dyrvik Arkitekter AS i Oslo, Allianse.

– Vi mener at det å ha en god miljøstrategi er helt avgjørende for oss som selskap, og for at vi skal lykkes. Både myndigheter og kunder straffer allerede de som ikke følger med på denne utviklingen, og dette er en trend som bare kommer til å forsterke seg. Skal man henge med, må man ha bærekraft som en del av strategien, sier Line.

Norwegian Property har satt som krav at de skal redusere energiforbruket med 30 prosent innen tre år. Når de bygger nytt skal de bygge energiklasse A, og når de rehabiliterer så skal det være minimum til energiklasse B.

– Vi sier også at vi skal ha 80 prosent kildesorteringsgrad samtidig som vi skal ha en reduksjon av vannforbruket på fem prosent, sier Line. Og har som mål å løfte Norwegian Property helt opp i førstedivisjon, når det gjelder miljø.

Om økonomien i selskapet skrev Hegnaronline.no for noen dager siden at Norwegian Property hadde et underskudd på 35 millioner kroner i 2. kvartal 2012. I samme periode i fjor hadde selskapet et overskudd på 126,7 millioner kroner.

Før skatt hadde selskapet et underskudd på 48,8 millioner kroner. I samme kvartal i 2011 hadde selskapet et resultat før skatt på 119 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på 186 millioner kroner, ned 48 prosent fra 357,9 millioner kroner i samme kvartal i 2011.

– Det er ikke slik at vi da kan spytte i hendene og være fornøyde med innsatsen. Da går vi på neste prosjekt. En viktig del av vår kultur er å hele tiden lete etter forbedringer. Når vi har nådd de målene som vi nå har satt oss, så har det kanskje kommet ny teknologi som gjør at listen er løftet enda et hakk. Miljøarbeid kommer til å bli et kontinuerlig arbeid som aldri tar slutt, sier Line til NEnyheter.no.

På egen nettside skriver Norwegian Property følgende om seg selv: Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert kontoreiendomsselskap. Vår filosofi er at eiendomsfaget først og fremst handler om å skape engasjerende møteplasser som gir grobunn for utviklende relasjoner mellom mennesker og med omgivelsene. Denne filosofien preger hele vår eiendomsvirksomhet som omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av våre 42 sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger. Dette har bidratt til å gi Norwegian Property en unik posisjon som et av Norges aller største eiendomsselskap.

GLOCAL er Norwegian Propertys satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser de har påtatt seg overfor miljøet og samfunnet som de er en del av og skal være en bidragsyter i. Definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt, mener Norwegian Property. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet.

Selskapet stiller strenge krav til samarbeidspartnere og leverandører, og Norwegian Property vil for sine være en god tilrettelegger.

Grunnlaget for GLOCAL er den internasjonale BREEAM-standarden, NVEs energimerking og Norwegian Propertys egne, selvpålagte tiltak og målsettinger.

Olav Line (født 1958) tiltrådte som administrerende direktør og konsernsjef i Norwegian Property i januar 2010. Før han kom til Norwegian Property var Line administrerende direktør i Steen og Strøm AS, en stilling han hadde fra 2003. Olav Line har 25 års erfaring fra det norske og nordiske næringseiendomsmarkedet, blant annet gjennom ledende stillinger i NSB / Rom Eiendom, Storebrand Eiendom, Nora Eiendom (nå KLP Eiendom) og Avantor. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim.

Kilder: NEnyheter, Estatemedia, HegnarOnline, Norwegian Property.