Kent Østby og Terje Rustad med en armatur for UV-lys.

Bort med fettet!

Fett i ventilasjonskanaler skaper alvorlig brannfare og har betydd slutten for altfor mange restauranter. For i avtrekket fra restaurantkjøkken bygger det seg fort opp tykke lag med fett, og fett brenner godt. En god løsning på problemet er basert på UV-c-lamper.

0

– I Trondheim har det de siste årene vært fem frityrbranner, opplyser Terje Rustad i Jimco Nor AS, et spesialfirma for rensing og sterilisering av luft og forurenset vann. Vi treffer ham hos Kro Produksjon AS, som nå samarbeider med Jimco om salg av UV-anlegg for å fjerne fett og ta bort matlukt fra kjøkkenavtrekk i restauranter og storkjøkken. Sammen med Kent Østby i Kro Produksjon vil Rustad sikre norske restauranter mot frityrbranner og dårlig lukt ved hjelp av UV-lys.

– Hva er det som skjer med fettet når det utsettes for UV-lys, Terje Rustad?
– UV-C-lys danner oson når oksygenet i luften passerer lampene. Oson er det kraftigste oksidasjonsmiddelet som finnes. Vi plasserer en rist med UV-lamper på et passende sted i avtrekket, slik at osonet som går inn i kanalene oksiderer og brytes ned, og dermed er brannfaren borte. Gjengrodde kanaler med tykke fettlag er brannfarlige.

Som eksempel på UV-lysets fortreffelighet, viser Rustad bilder fra operabygget i Oslo. I restaurantene der er det tre avtrekksanlegg med UV-lys, og etter snart fire år er kanalene så rene at man kan speile seg i metallet. Sluttproduktene i prosessen er litt CO2, litt H2O og litt polymisert støv. Ifølge Rustad er driftsomkostningene så lave at investeringen betaler seg på under et år.

Denne teknologien er velprøvd i mange land og Terje Rustad har store forventninger til produktet: – Det er levert utallige slike anlegg over hele verden siden 1993, og innen årets utgang regner vi med at minst én million kubikkmeter luft i timen blir renset i Norge med dette systemet.

Kro Produksjon er en av de få produksjonsbedriftene som er igjen i Oslo, og Kent Østby er stolt over å lede en bedrift hvor man lager ting av metall. Den største produktgruppen er kjøkken, men Kro er også en velkjent størrelse i ventilasjonsbransjen, blant annet med systemer for variabelt luftvolum, såkalt VAV. Deres system er blant annet brukt i Asker kulturhus.

– Vi tror samarbeidet mellom Jimco og Kro kan bli spennende, sier Kent Østby. – Vi har de store ventilasjonsentreprenørene som kunder og selger dette til dem.