Barcode i Bjørvika. Illustrasjonsfoto. foto: Håkond Prestvik

Bærekraftige alternativer med ny programvare

En programvare som vil kunne gi en komplett analyse av livssykluskostnader og miljøbelastning er under utvikling.

0

EU-prosjektet CILECCTA jobber med en programvare-demo som er kompatibel med prisdatabaser (PB) samt miljø- og kostnadsmatriser (LCI) fra store deler av Europa. Programvaren vil også kunne skreddersys for hele konstruksjoner og deres komponenter. Utviklingen av konseptet er drevet frem av fire sett drivere; byggenæringen, EU, brukerne og kommersielle drivere.

Hva er det viktigste kriteriet når man sammenligner design-alternativer for et byggeprosjekt? Ville du velge et prosjekt som har de laveste anleggskostnadene, de laveste livssykluskostnadene, eller som presterer best når det gjelder miljøpåvirkning – som for eksempel har de laveste CO2-utslippene?

De fleste vil svare “lavest anleggskostnader”, men denne faktoren alene blir mindre og mindre viktig på grunn av knappe ressurser. Det tilsynelatende billigste investeringsalternativet er gjerne ikke det mest kostnadseffektive alternativet om bygget ses over et helt livsløp. Relevante kostnader forbundet med en bygnings levetid og dennes effekt på miljøet blir viktigere i en verden hvor bærekraft er mer og mer i fokus

Hovedmålet med CILECCTA er å støtte industrialiseringen av byggenæringen spesielt gjennom:

Bedre ressursutnyttelse
Utvikling av kundedrevne, kunnskapsbaserte prosesser
Forbedringer i bruken av IKT for økt tilknytting til aktørene i næringen

Målet med CILECCTA er å utvikle en programvare som:
Er egnet for å utføre komplette livssykluskostnadsanalyser (kombinert LCC og LCA)
Er kompatibel med prisdatabaser (PB), miljø- og kostnadsmatriser (LCI) fra store deler av Europa
Kan settes opp for hele konstruksjonssystemer og tilhørende komponenter
Muliggjør bærekraftige alternativer gjennom støtte til å fatte riktige beslutninger