Byggeprosessen starter i løpet av høsten 2012, og leilighetsbyggene vil stå ferdigstilt i slutten av 2013. FOTO: Trollvegg Arkitektstudio

110 leiligheter med passivhusstandard i Kristiansand

Amalienborg Aveny blir en av de største passivhus-satsningene i Kristiansand.

0

– Det er ikke mer utfordrende å tegne passivhus enn andre hus, og derfor ser vi ikke noen grunn til å ikke satse passivt. Det kommer til å bli fremtidens måte å bygge på, det er ingen hemmelighet, sier sivilarkitekt Michael Befus til avisen Fædrelandsvennen.

Byggene vil bestå av 110 boenheter totalt, hvor alle vil være i passivhusstandard.Leilighetene kommer til å være fordelt på fem blokker som skal bygges over to plan, med samme planløsning. For at leilighetene skal utnyttes best mulig med hensyn til energisparing, har arkitektene tegnet dem med mål om å slippe mest mulig sollys inn på fasaden av leilighetene.

Forbildeprosjekt
Amalienborg Aveny har blitt godkjent som ecobox-prosjekt, og er et forbildeprosjekt for “Fremtidens byer”, som er et samarbeidsprosjekt mellom miljøverndepartementet og de 13 største byene i landet. Prosjektet går ut på å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø.

Befus påpeker ovenfor fvn.no at det finnes mange måter å tegne og bygge passivhus på. Men en ting er han overbevist om; passivhus er ikke en trend, det er noe som har kommet for å bli.

Arkitektstudioet har siden det ble etablert i 2010 engasjert seg i passivhus, nullenergihus og plussenergihus, og mener det er viktig at Norge og Kristiansand følger med på utviklingen som foregår i Europa.

– Det er en miljøvennlig arkitektur, som gjør at leilighetene får lavest mulig klimagassutslipp, forteller sivilarkitekt i Trollvegg, Torstein Vehusheia, og legger til at de i fremtiden ønsker å jobbe mer mot såkalte aktivhus, som er mer miljøvennlige med tanke på naturlig ventilasjon.