Her er deltakerne fra Boligbygg på befaring utomhus i Myhrerenga borettslag. På taket til blokka i bakgrunnen ser vi solfangerne som produserer fornybar energi.

Myhrerenga borettslag overlevert

Myhrerenga borettslag som har blitt rehabilitert med passivhuskomponenter ble overlevert til en godt fornøyd byggherre i mai.

0

Beboerne på Myhrerenga borettslag har opplevd stor komfortheving på vinterstid, og nå venter meget lave energiregninger framover.

Etter forespørsel fra Boligbygg i Oslo avholdt Usbl, Agathon Borgen og SINTEF Byggforsk et seminar der løsninger, utfordringer og erfaringer fra passivhusrehabiliteringen ble presentert.

Seminaret startet på Hotell Olavsgård der det ble gjennomført en faglig og teoretisk gjennomgang av prosjektet. Foredragsholdere var Thomas Engen Lund, Tor Engebakken som er energi og miljødirektør i Backegruppen ,Trond Bøhlerengen fra SINTEF Byggforsk og Stein Robert Røssak Vikan styreleder i Myhrerenga borettslag. Tilstede var også Kjell Finøen som var prosjektleder for totalentreprenøren for rehabiliteringen av Myhrerenga borettslag.

Deretter gikk turen til Myhrerenga borettslag der de 18 deltakerne fra Boligbygg fikk se fyrhus, ny etablerte fyrhus og innvendig i en leilighet.

Boligbygg uttrykte stor entusiasme under opplegget, og sa følgende om arrangemetet:

– Oslo kommune (bystyret) har vedtatt at alle kommunens nybygg prosjekter fra og med 2014 skal vurderes bygget som passivhus. Det vil også være naturlig at passivhus standard vurderes for rehabiliteringsprosjekter (som utgjør majoriteten av Boligbyggs prosjekter.) Boligbygg har ingen erfaringer med passivhus, og det var veldig interessant for oss og høre om et gjennomført prosjekt som er i drift. Kurset var godt lagt opp i forhold til innlegg fra forskjellige aktører i prosjektet, det var blant annet interessant å høre erfaringene fra styreleder i borettslaget.

Kilde:bygg.no