Administrerende direktør, Thomas Buskoven i Høiax har for lengst kastet sine øyne på det utenlandske markedet og nettopp eksportarbeidet vil fortsette i tiden fremover.

Høiax i Fredrikstad satser på å øke utenlandseksporten

Høiax i Fredrikstad har for lengst kastet sine øyne på utlandet og nå skal produsenten av varmtvannsberedere satse ytterligere på eksport i årene som kommer.

0

– VI har allerede en vis eksport i dag, men vi ser flere muligheter til å øke eksporten og av den grunn har vi ansatt flere folk både på eksport og utvikling, opplyser administrerende direktør i Høiax, Thomas Buskoven til www.vvs-forum.no

Høiax har nå prosjekter knyttet til varmtvannsberedere gående i Sør Afrika, England og i en rekke andre europeiske land.

Skifter ofte i utlandet
– Det er flere nye markeder og produkter vi ser muligheter i, påpeker Buskoven.
I Norge er det slik at folk skifter varmtvannsberedere hvert 20 år, mens i utlandet skifter man mye hyppigere. 2-3 år mellom hvert bytte er ikke uvanlig, så markedet er stort utenlands. I Norge vurderes varmtvannsberederen som en byggevare, mens det i utlandet blir sett på som en hvitevare. Det forteller i bunn og grunn hor forskjellig tenkningen er.

I utlandet brukes som oftest emaljerte ståltanker, mens Høiax satser på andre materialer og har unike måter å sveise på, som blant annet forlenger berederens levetid. Det at Høiax har vær innovative og brukt mye ressurser på design kommer også bedriften til gode nå.

Den nye generasjonen varmtvannsberedere fra Høiax er skumisolerte. En skumisolert bereder har mye mindre varmetap enn beredere med ordinær isolering. Kjøper man den isotopp i tillegg vil varmetapet bli minimalt. Dette har markedet forstått og følgelig har salget over tid vært bra for Høiax sin del.

Design er viktig
– En varmtvannsbereder er ikke lenger bare et produkt som gjemmes bort i en krok eller bak en dør, så design er viktig, mener en optimistisk Thomas Buskoven. Direktøren samarbeidet for noen år tilbake med den velkjente designeren Bård Eker, så det er ingen tvil om at Høiax mener alvor når det er snakk om design og innovative produkter.

Thomas Buskoven påpeker at det fortsatt er slik at kvalitet og funksjonalitet teller mest, men design er altså undervurdert når det gjelder varmtvannsberedere.
– Toppkvalitet, enkel montering og god design er nøkkelfaktorene for å lykkes i dagens marked, mener han.

En moderne bedrift
Høiax ble etablert i 1927 og fremstår i dag som en meget moderne bedrift. I tillegg varmtvannsberederproduksjon, så har Høiax tre andre kjerneområder: Vannbåren gulvvarme, tappevannssystemer og varmepumper. Høiax har for øyeblikket 65 ansatte.

Markedet for forskjellige typer varmeløsninger er økende og det å hente varme til huset fra bakken blir mer og mer vanlig. Rørleggeren skaffer et brønnboringsfirma og basert på opplysninger fra rørlegger, så lager Høiax en besparelsesberegning. Denne beregningen sier for eksempel noe om hva man kan spare på å bytte ut en gammel oljefyr med et varmepumpeanlegg.

– På et generelt grunnlag kan man si at for hver krone man bruker i strøm på å drifte et slikt system, så får man tilbake varme for inntil fem kroner, sier Thomas Buskoven.