Illustrasjonsfoto av Vismabygget i Bjørvika

Byggingen mest opp i storbyene

De mest folkerike kommunene sto for den største økningen i igangsetting av byggevirksomhet i 2010. Næringsbygg, boligblokker og studentboliger trakk opp tallene.

0

Den endelige byggerealstatistikken for 2010 er nå klar og den viser at det ble satt i gang bygging av 3 059 000 kvadratmeter bruksareal til bolig i 2010, og 5 727 000 kvadratmeter til annet enn bolig. Dette er en oppgang på henholdsvis 11 og 14 prosent fra 2009.

Storkommunene sikrer oppgang i næringsbygg
På landsbasis ble det igangsatt 5 727 000 kvadratmeter til annet enn bolig i 2010. Dette er en økning på 684 000 kvadratmeter. Det er særlig de folkerike kommunene som har hatt økning i igangsetting av næringsbygg. I Bergen, Oslo og Trondheim ble det til sammen igangsatt 259 000 kvadratmeter mer bruksareal til annet enn bolig i 2010.

I 214 av landets 430 kommuner har det imidlertid vært en nedgang eller ingen endring i igangsetting av andre bygg enn boligbygg.

Stor oppgang for boligblokker og studentboliger
I 2010 ble det gitt igangsettingstillatelse til totalt 21 145 boliger. Dette er 1 397 flere boliger enn året før. Det er særlig antall igangsatte boliger i boligblokker og studentboliger som drar opp tallene. Antall igangsatte boliger i boligblokker gikk opp med 1 853 boliger i forhold til året før, og antall boliger i studentboliger økte tilsvarende med 752.

Antall igangsatte boliger i eneboliger hadde derimot en nedgang på 1 484 boliger. I 253 kommuner har det ikke vært noen økning i igangsatte boliger sammenlignet med året før.