Oppdaterte beskrivelsestekster for isolering

08.10.09: Glava AS har nå utarbeidet beskrivelsestekster, basert på nye NS 3420 utgave 4, for isolering av VVS utstyr, VA-ledninger, isolering av bærende stålkonstruksjoner og innenfor branntetting.

0

Hensikten er å forenkle arbeidet for rådgivende ingeniører, konsulenter og arkitekter innenfor disse fagområdene. Beskrivelsene baserer seg på funksjons- og forskriftskrav og er i henhold til NS 3420 utgave 4, databaseversjon
200801. Inndelingen er bygget opp etter bygningsdelstabell NS 3451 utgave 4. De spesifiserende postene er skrevet etter våre anbefalinger.

Beskrivelsestekstene ligger tilgjengelig som .ga1-fil for G-PROG Beskrivelse eller som .fab-fil
for FOCUS Anbud på vår hjemmeside og kan lastes ned på http://www.glava.no/industrivvs/
under punkt Beskrivelsestekster.