I kjelleren står svære brennere, men på taket av Viessmannakademiet er det solfangere – et av Viessmanns satsningsområder.

Harde energikrav i Tyskland

08.10.09: I Tyskland gjennomføres energisparingen med den grundighet tyskere er kjent for, og det er ikke små krav tyske boligeiere må møte i årene fremover.

0

Man skal ikke kjøre mange mil på tyske landeveier før man ser at nye energiløsninger ikke bare er noe man snakker om. Overalt viser store sorte flater med solfangere på taket at det er en ny tid når det gjelder energibruk. Nå er det fornybar energi som gjelder, med biobrensel, varmepumper og solfangere – blant annet.

Et av firmaene som satser på nye løsninger for en ny tid, er Viessmann. Der er fremdeles olje- og gasskjeler store produkter, men forskning og utvikling er mer rettet mot fornybare energikilder. De er på at marked med store og spennende utfordringer.

Tyske myndigheters krav er at energibruken i bygninger skal drastisk ned, og samtidig skal mer av energien være fra fornybare kilder. Hos Viessmannakademiet i Allendorf får VVS-forum opplyst at målet er å ha 14 prosent fornybar energi innen 2020. Samtidig skal CO2-utslippet ned med 40 prosent. Dette vil koste mange penger, og staten øker nå tilskuddene. Hittil er det oppnådd 7 %.

I Tyskland har redusert varmebehov i nybygg også redusert energibehovet sterkt. Mens det samlede energibehovet for et hus av ”gammel standard” er cirka 210 kWh per kvadratmeter/år, er det 130 kWh for et hus av 1984-standard, 90 kWh for 1995-standard og 70 kWh for lavenergihus. I tillegg kommer 15 kWh/m2/år til tappevann. I passivhus, som ikke bruker energi til romoppvarming, blir disse 15 kWh det eneste energibehovet for varme.

For Tyskland, hvor gass har vært den vanlige energikilden til oppvarmingen, har utviklingen betydd at gassbehovet for en standard enebolig sank fra 4 500 kubikkmeter i året i 1984, til 1 000 kubikkmeter i 1995.

Det reduserte energibehovet i boliger skyldes i veldig stor grad bedre isolasjon. Hus fra 1960-tallet bruker 230 kWh årlig per kvadratmeter. 160 kWh av dette skyldes dårlig isolasjon.

Et interessant trekk ved denne utviklingen for Viessmann, er at de tar opp igjen produksjonen av en varmepumpe med 1,5 KW effekt. Den ble tatt av programmet fordi den ikke solgte, effekten var for liten, men nå kommer den tilbake i lavenergi- og passivhus.

De energikilder myndighetene godtar som fornybare til oppvarming, er biomasse, energi fra luft, jord og vann, samt solenergi. Varmepumpen i et nytt hus skal dekke 50 prosent av varmebehovet, og den skal ha en årsnyttefaktor på 4, med varmtvann 3,8.

For en enebolig skal det være fire kvadratmeter solpaneler for hver 100 kvadratmeter boflate. For flerfamiliehus er kravet 30 kvadratmeter per tusen meter. Man kan ikke isolere seg bort fra kravet.

Ved utgangen av 2008 var det montert 2,1 million kvadratmeter solpaneler i Tyskland. Til tross for krisen ventes en økning på ytterligere 2,1 million i 2009. Anslagsvis 20 % vil være rørkollektorer, 80 % flate paneler. Stort sette er det samme kvalitet, men med paneler må man ha mye større flate. Hos Viessmann venter man at det vil bli et omfattende skifte fra gass til varmepumpe, men også biobrensel vil spille en stor rolle i overgangen til fornybar energi.


Viessmann lager brennere for praktisk talt alt som kan brenne. På fabrikkområdet viser de forskjellige former for biobrensel. 


Fra Viessmannakademiets mimreavdeling. Her er det Halvor Røstad som studerer
En rørleggerbil med verktøy, antakelig fra sent 1960-tall.