Slik skal et ID-kort se ut.

Varsler kontroll av ID-kort

27.02.08: To måneder etter at kravet til id-kort på norske byggeplasser trådte i kraft, er det kun ustedt 5 000 id-kort. Totalt er det beregnet at 300 000 arbeidstakere i norsk bygg- og anleggsnæring omfattes av ordningen som forvaltes av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet oppfordrer nå alle aktører i næringen til å starte søkeprosessen.

0

Søknadsskjemaer på papir kan hentes på Arbeidstilsynets lokale tilsynskontor eller på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Oslo, eller bestilles via internett på www.byggekort.no
I løpet av et par dager vil det være mulig å bestille “standard bransjekort”, som anbefales av BNL.

Pålegg kommer etter påske
Arbeidstilsynet oppfordrer nå alle aktører i næringen til å starte søkeprosessen umiddelbart.
– Det er en utbredt misforståelse at kravet om id-kort ikke gjelder før til sommeren, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Hun oppfordrer alle i næringen til å starte søkeprossen.

Denne oppfordringen får støtte fra BNL. – Det er viktig at bedriftene bestiller id-kort så raskt som mulig. Kravet om at man skal ha id-kort gjelder fra 1. januar, men med en overgangsperiode fram til 1. juli. De som ikke har skaffet seg id-kort innen denne tid, kan bli ilagt bøter, påpeker spesialrådgiver Arne Slettebøe i BNL.

Etter påske vil Arbeidstilsynets inspektører gi virksomhetene i bransjen pålegg om å starte søkeprosessen for å få id-kort.

Det er viktig at virksomhetene sørger for at de er riktig registrert i de ulike offentlige registre.  Ukorrekt registrering fører til at man verken får bestilt eller utstedt id-kort. Arbeidstilsynet vil etter hvert skjerpe sanksjonsbruken overfor virksomheter der de ansatte mangler id-kort.

Samarbeidsprosjekt i hele næringen
Id-kortordningen har kommet i stand etter et samarbeidsprosjekt mellom offentlige myndigheter og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i næringen.  – Hensikten med ordningen har vært å bedre arbeidsmiljøforholdene i bransjen samt å forebygge svart arbeid og sosial dumping. Det sier spesialrådgiver Arne Slettebøe i BNL som har jobbet med id-kort-ordningen siden 2004.
Ordningen gjelder for alle virksomheter i bygg- og anleggsnæringen, både norske og utenlandske foretak. Den gjelder også for enkelpersonsforetak. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å bestille id-kort til sine ansatte.

Elektronisk bestilling
Utstedelsen av kort er etter anbud overlatt til firmaet Norsik AS. Id-kort kan både bestilles elektronisk eller gjennom papirskjema. Bedriftene oppfordres til å bestille id-kort elektronisk på nettsiden www.byggekort.no.

Kilde:bnl.no