Svak nedgang i rørleggerkostnadene

15.05.08: I følge tall fra SSB har byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg gått ned med 0,1 prosent fra mars til april i år.

0

Det er reduserte administrasjonskostnader som er årsaken til nedgangen. Materialkostnadene viste ingen endring i den siste måneden.

Fra april i fjor til april i år har byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg økt med 5,9 prosent. Kostnadene for sanitær- og varmeinstallasjoner steg med respektive 5,7 og 6,2 prosent i den samme perioden.