Larvik i fugleperspektiv, kommunen i Vestfold som satser stort på biobrensel i kommunale anlegg. Foto Fritzøe Eiendom

Storsatsing på biobrenselanlegg i Larvik

13.05.08: De to siste årene har Larvik kommune bevilget 35,5 millioner kroner til inntil 15 biobrenselanlegg. Frem til 2011 vil det bli en årlig investering på 15 millioner.

0

Hittil har kommunen investert i fem anlegg. Anlegg ved to skoler er i drift, nå tas det i bruk et anlegg for Farrishallen, og to skoler til står for tur.

Ytterlige fem anlegg skal monteres i løpet av 2008.

– Det er naturlig at det offentlige går foran i miljøsatsingen. For oss er det bra å være litt i forkant av utviklingen. Da får vi erfaring og ny kompetanse i forhold til bruken av disse anleggene, sier kommunens eiendomssjef Svein Hagen, til Østlands-Posten.

Hvor de neste fem anleggene skal ligge blir klart før sommeren.

Sykehjem storbrukere av energi
Eiendomssjefen ser sykehjem som potensielle brukere av slike anlegg, fordi kommunens største eiendommer i forhold til strømforbruk er nettopp sykehjemmene.

Å anlegge et biobrenselanlegg koster gjennomsnittlig tre millioner kroner som inkluderer bygningsmessige tilpasninger og integrering.

Forutsetningen for miljøtanken
Én forutsetning må være på plass for at et bygg kan introduseres til bioanlegg; nemlig vannbåren varme.

– I slike bygg fungerer elektrokjelen som primærvarmekilden. Når den byttes med en biokjele framstår elektrokjelen som sekundærvarmekilde. Da blir oljekjelen faset helt ut, forklarer Hagen.

Han sier til avisen at et nasjonalt forbud av oljekjeler kan introduseres allerede i 2012. Derfor mener Hagen at kommunen er smart som tør å satse på miljøbesparende energi tidlig.

– Miljøbevisstheten startet allerede da Larvik som første kommune i Norge ble ISO-sertifisert i 2001. Dette la grunnlaget for kommunens miljø og energistrategi, sier Hagen.

Er også Enova-bevisst
Larvik kommune har 3,5 millioner kroner av «Enova» i satsingen på miljøvennlig energi for 2007 og 2008, midler som skal brukes på de ti første biobrenselanleggene.

Kommunen vil søke «Enova» om ytterligere bevilgninger hvert år fram til 2011.