Tor-Jonny Jensen foran Sandnes BRL, som er et prosjekt som Kirkenes Bad & Kjøkken nylig har gjennom

Stor optimisme i Kirkenes

31.01.08: Det skjer mye positivt i Finnmark for tiden. Kirkenes Bad & Kjøkken AS har fulle ordrebøker, og daglig leder Tor-Jonny Jensen forteller om optimismen som råder. Shtokman, Snøhvit-utbyggingen og planlagt oppstart av ny gruvedrift i 2009, har brakt optimisme og investeringslyst til regionen.

0