Små endringer i rørleggerkostnadene

14.02.08: Byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg steg med 0,1 prosent fra desember 2007 til januar 2008. Det var økning i administrasjonskostandene som bidrog mest til den lille veksten.

0

Fra januar ifjor til januar i år har byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg økt med 5,3 prosent. Kostnadene for sanitær- og varmeinstallasjoner steg med respektive 3,8 og 7,0 prosent i den samme peridoen. 

 

Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg. 2000=100
  Vekt i prosent 1 Januar 2008 Endring i prosent
  Desember 2007-
januar 2008
Januar 2007-
januar 2008
Røyrleggjararbeid i alt  100,0  149,2 0,1 5,3
Administrasjon 17,3  132,9 0,5 4,4
Arbeidskraft 26,0  143,7 0,0 5,4
Materialar 55,3  156,9 0,0 5,4
         
Sanitærinstallasjonar 54,5  148,2 0,1 3,8
Materialar 32,7  154,0 0,0 3,1
         
Varmeinstallasjonar 45,5  150,4 0,1 7,0
Materialar 22,6  161,1 0,0 8,7
1  Summen av vektene til administrasjon, arbeidskraft og materialar avvik frå 100 pga.
at transportkostnader ikkje er med.