Hamstad

Sendrektig men god forskrift

23.01.08: De nye energiforskriftene vekker alt fra fryd og amen – til irritasjon i VVS-bransjen. For ingeniør Bjørge Larsen i Trondheimsbaserte Hamstad AS er de nye standardene mest positive.

0

Bedriften Hamstad AS mener å være en av landets ledende leverandører av klimatekniske produkter og installasjoner som bidrar til godt inneklima, optimalt energiforbruk og ressursutnyttelse fra idé til drift. De har holdt på i 40 år, og har åtte avdelingskontorer fra Sandnes i sør til Harstad i nord – med visjonen “Norges beste inneklimaentreprenør”.

– Det er bare å bukke og takke for at forskriften endelig har kommet, sier han – og legger til: Men det er litt synd at det ble lovet at forskriftene skulle komme mange ganger før de endelig var på plass. For eksempel har VVS-foreningen holdt kurs opp til flere ganger, og det har vært stort sett det samme som kommer frem hver gang – og det ofte ganske lite håndfast.

Larsen håper nå på mer håndfaste seminarer. – Kravene har jo kommet så det begynner å bli håndfast. Vi får forklart at han har vært på tre kurs, i regi av VVS-foreningen i Trøndelag. Som for øvrig er en interesseforening for alle som er innen VVS faget.

– Bra med konkurranse
– Det som er bra er at det er satt krav til forbruk av energi i ventilasjonsanleggene, i forhold til hvor mye luft de leverer – altså SFP-faktoren. SFP = Spesific fan power (kW/ m3/s). SFP faktoren forteller hvor mye energi som må tilføres viften for å transportere 1m3 luft. Det vil si at vi som entreprenører må levere anlegg som ikke er billige store strømsluk, men riktig dimensjonerte ventilasjonsanlegg som bidrar til redusert energibehov basert på konkrete krav som man kan forholde seg til. Larsen mener at bransjen blir stilt overfor mer like konkurransebetingelser. – Ja, med andre ord jevnere konkurransevilkår, og det vil trolig utgjøre et kvalitetsløft i hele bransjen. Må samtidig poengtere at dette er jo ikke noen nytt vi begynner med nå, dette har vi gjort lenge og VVS bransjen er nok en av de mest energifokuserte deltagerne i en byggeprosess.

Ta for eksempel dagens nye bygg med vinduer fra gulv til tak, her forsvinner mye energi, noe vi i VVS bransjen har vært klar over lenge, men utformingen av bygget er det jo vanskeligere for oss å påvirke i alle fall hva gjelder vindusfasader.

Mindre varmetap
– Mer fagrettet skal det jo være mindre energitap for nybygg, det sies nå noe om hvor mye varmetap som aksepteres. Byggene blir dermed mer miljøvennlige.

Larsen fremhever at det er VVS- bransjen som har de beste forutseningene for å håndtere slike krav, å levere gode energiregnskap i nye bygg. – I utgangspunktet er jeg derfor veldig positivt til at dette endelig kommer. På en annen side er det nesten litt synd at man må ha en forskrift for å få gode bygg, sier han. – Det medfører enda mer papirarbeid for å sette opp et bygg, som om det ikke var nok papirarbeid fra før…

Øyet som ser
Bjørge Larsen forklarer at hvis de som bruker byggene selv hadde vært byggherrer ville både byggekostnader, og driftskostnader vært tatt inn i ett større regnestykke enn slik det vanligvis har vært til nå. – Når næringsbygg settes opp av en byggherre som bygger for utleie, har det vanligvis vært byggekostnadene som har stått i fokus – og ikke de totale kostnadene inkludert drift.
Her er det en endring på gang, flere leietagere har begynt å stille krav til inneklima og driftskostnader for de lokaler de skal leie og med dagens fokus på miljø vil flere sette krav til utleier på energibruk.

Han lister opp at det er bra at forskriftene også omhandler alternative energikilder, ut over elektrisk oppvarming i næringsbygg. Det er vannbåren varme, med fjernvarme eller varmepumpe. – Investeringene vil øke, men driftskostnadene blir rimeligere. Totalt sett fører dette til lavere totalkostnad. De fleste investeringene er inntjent innen 10 år av byggets levetid, trolig nærmere 5 år.