Rica Hotels skal spare 14,5 millioner på strøm

15.05.08: Rica Hotels skal i løpet av de fire neste årene spare like mye energi som 950 norske husstander bruker årlig. Dette skal gi en innsparing på 14,5 millioner kroner. Til tross for strømsparingen lover konsernsjef Ole-Jacob Wold i Rica Hotels at det verken skal bli kaldt i frokostrestauranten eller mørkt i konferansesalen.

0

– Det blir verken kaldt i frokostrestauranten eller mørkt i konferansesalen. For å nå målet vårt skal vi blant annet få bedre systemer for å overvåke energibruken, oppgradere ventilasjonsanleggene, installere varmepumper og skifte til energieffektive lyskilder, sier konsernsjef Ole-Jacob Wold i Rica Hotels i en pressemelding.

Innen 2012 skal Rica Hotels kutte sitt årlige energiforbruk med minst 20 702 912 kWh, like mye som 950 norske husstander bruker hvert år. Dermed kutter hotellkjeden energiforbruket med minst 15 prosent sammenlignet med dagens nivå. I tillegg ønsker kjeden å dreie minst fem prosent av energiforbruket vekk fra ikke-fornybare energibærere til fornybare energibærere.

Alle hotellene med
Hotellkjeden vil ha alle sine norske hoteller med i det omfattende arbeidet for å senke energiforbruket. Hotellene har et samlet areal på cirka 400.000 kvadratmeter. Dersom det er nødvendig, vil Rica Hotels også oppgradere bygningene for å komme i mål med prosjektet. For hotellkjeden betyr det kraftige energikuttet en årlig innsparing på 14,5 millioner kroner.

Energisparingsprosjektet er et ledd i den omfattende miljøsertifiseringen av Rica Hotels. Hotellkjeden søkte i januar om å få miljømerke tyve av sine hoteller med Svanemerket, og varslet allerede da at denne bunken med søknader bare var de første av flere søknader. For at et hotell skal få bruke Svanen, må det dokumentere at de bruker mindre vann, færre miljøskadelige kjemikalier og færre engangsprodukter. Framfor alt skal et svanemerket hotell gjennomføre klimatiltak i praksis ved energieffektiv oppvarming og ventilasjon.

– Reiselivet er blitt en av verdens raskest voksende næringer. Da må vi gjøre klimavennlige valg mulige og tydelige for den enkelte, sier Wold.

Enova støtter prosjektet
Statsforetaket Enova støtter Rica Hotels arbeid for å spare energi med syv millioner kroner og Troms Kraft vil være organisator og en viktig støttespiller i arbeidet de neste årene.

– Støtten og samarbeidet med Enova og Troms Kraft vil hjelpe oss å finne de riktige energiløsningene på de ulike hotellene, slik at vi kan nå målet vi har satt oss for de fire neste årene, sier Wold.

Enova er et statsforetak etablert av Olje- og energidepartementet i 2001. Foretaket skal fremme miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Virksomheten til Enova finansieres gjennom et energifond, og det er fra dette fondet Rica Hotels nå har fått syv millioner i støtte.