-I Norge bidrar varmepumpene med ca. 5 TWh fornybar omgivelsesvarme hvert år sier Bård Baardsen i NOVAP

Over 70 000 varmepumper solgt i 2007

29.02.08: Foreløpige tall viser at det ble solgt over 70 000 varmepumper i Norge i 2007. Det er ikke så langt bak rekordåret 2006, da tallet kom opp i 78 532. Av disse var om lag 73 000 luft til luft-varmepumper.

0

-Vi tror at salget av varmepumper vil ligge på et høyt nivå framover. Det er ingen grunn til å frykte at salget svikter, slik vi har sett i Sverige. Men så ligger jo Sverige på Europa-toppen i varmepumper pr. innbygger, sier Bård Baardsen som er daglig leder i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).
-De 70 000 varmepumpene som ble solgt i Norge i fjor, gir en energisparing på rundt 700 GWh, dvs. vesentlig mer enn et Alta-kraftverk. Samtidig gir det reduserte kostnader til oppvarming, et bedre inneklima og lavere utslipp av klimagasser, argumenterer han.

10-14 TWh
Installering av varmepumper i norske hus og bygninger vi gi en kraftig energigevinst i årene som kommer. Ifølge NVEs beregninger vil Norge spare i størrelsesorden 10-14 milliarder kilowattimer (10-14 TWh) fram til 2020 hvis utviklingen fortsetter som forventet.
-Dette vil også gi en betydelig miljø –og klimagevinst. Vi skal skifte ut over 100 000 oljefyringsanlegg i årene som kommer, og her vil varmepumper være en naturlig løsning i mange tilfeller. Sverige ligger langt foran oss på dette området, sier Baardsen.

Vannbåren varme
-Om lag 40 prosent av nye eneboliger i Norge utstyres nå med vannbåren varme, ofte med varmepumper. Dette gir mange oppdrag for rørleggerbedriftene. Men det er fortsatt rene luft til luft-vamepumper som dominerer markedet her i landet. Nye varmepumper er mye bedre teknologisk enn eldre modeller. De har bedre virkningsgrad og lavere støynivå, fortsetter han.
Det investeres også store beløp i varmepumpeanlegg knyttet til fjernvarmeutbyggingen i Norge. Anleggene leverer ofte både varme og kjøling til forretningsbygg og offentlige bygg. Dette gir en gode synergieffekter for eierne og brukerne, og det reduserer bruken av strøm til oppvarming og kjøling.
-Vi ser at det løsner for varmepumper i alle disse markedene. Men vi har fortsatt en vei å gå før vi kommer opp på svensk nivå. I dag er f.eks rundt 10 prosent av norske eneboliger utstyrt med varmepumper, forteller Baardsen.

22,5 TWh i Sverige
I Sverige leverer varmepumpene totalt 22,5 TWh årlig, hvorav 15 TWh kan klassifiseres som fornybar omgivelsesvarme. Denne energien utgjør om lag 10 prosent av den totale energien som tilføres bygninger i Sverige. Den gjennomsnittlige virkningsgradene på varmepumpene i Sverige ligger på rundt 3. Antall solgte varmepumper i Sverige i perioden 1994-2006 beregnes til
600 000.
-I Norge bidrar varmepumpene med ca. 5 TWh fornybar omgivelsesvarme hvert år. Totalt er det installert over 300 000 varmepumper i Norge. Tallene fra de siste årene viser at dette markedet er i rask utvikling, sier Baardsen til slutt.
 

Varmepumper bidrar til en mer effektiv energibruk i bolighus, bygninger og fabrikker.
Denne varmepumpa er installert i Nidar fabrikker i Trondheim.