07-10-25+Eiker+Biovarme+Hoved

Nytt støtteprogram for utskifting av oljekjeler

24.01.08: – Omlegging fra oljefyring til bioenergi har et stort potensial for reduksjon av klimautslipp. Oljefyring står for om lag seks prosent av utslippene i Norge. Dette et viktig område i oppfølgingen av klimameldingen og klimaforliket.

0

Neste uke Ã¥pner Enova søknadsportalen for det nye støtteprogrammet â€Lokale Energisentralerâ€, og jeg vil oppfordre alle virksomheter med oljebaserte energisentraler til Ã¥ bytte ut gamle oljekjeler sÃ¥ snart som mulig, understreker olje- og energiminister Ã…slaug Haga.

– Støtteprogrammet er Ã¥pent for alle virksomheter som ønsker Ã¥ konvertere til fornybare energikilder, forklarer konst. administrerende direktør i Enova, Fridtjof Unander.

– Det er ingen nedre grense for energisentralenes størrelse og alle virksomheter i offentlig og privat sektor kan søke om støtte. Det finnes om lag 17 000 lokale større oljebaserte energisentraler i Norge som ligger innenfor mÃ¥lgruppen til dette programmet. Det er ønskelig med stor fart i energiomleggingen og vi har satt et krav om at anlegg som støttes mÃ¥ bygges innen 12 mÃ¥neder, forklarer Unander. Samtidig har støtteprogrammet for lokale energisentraler en forenklet søknadsprosess i forhold til Enovas øvrige programmer og fra neste uke kan alle virksomheter med et organisasjonsnummer søke via Enovas nettbaserte søknadssenter.

Det nye støtteprogrammet for Lokale Energisentraler er et av tre programmer som også inkluderer Fjernvarme infrastruktur og Fjernvarme nyetablering. Sistnevnte er en videreføring av fjorårets program som oppnådde et rekordhøyt antall søkere i 2007. De nye programmene presenteres fredag 25. januar på Enovas varmekonferanse på Stiklestad.