Nytt opplæringskontor for rørfag i Trøndelag

18.02.08: Det ble på et stiftelsesmøte i januar belsluttet å slå sammen opplæringskontorene ROKS og ORINT, til et nytt opplæringskontor. Det nye opplæringskontorets navn er Opplæringskontoret for Rørfag i Trøndelag ( ORIT )

0

Sammenslåingen betinges av offentlig godkjenning. Denne sammenslåingen av våre opplæringskontor er en viktig milepæl for vår bransje i Trøndelag. Et mål vi har arbeidet mot side 1999.
Vi vil nå kunne ensrette opplæringen gjennom felles kurs, oppfølging og evaluering uavhengig av medlemsbedriftens geografiske plassering i Trøndelag. Vår klare målsetting er å bidra til produktive nyutdannede rørleggersvenner i våres medlemsbedrifter heter det i en uttalelse fra opplæringskontoret.

Kilde: nrl.no