NRL+logo

NRL arrangerer strategikonferanser

22.01.08: I løpet av første halvår 2008, vil NRL arrangere 10 strategikonferanser rundt om i landet. Alle NRL`s medlemsbedrifter kan delta. Konferansene fokuserer på markedsutvikling, langsiktig planlegging i egen bedrift og kartlegging av hvilke muligheter som finnes i respektive rørleggerbedrifts lokale marked.

0

Bransjeanalysen viser at forbrukerne blir mer bevisste, konkurransen øker og det stilles større krav til innovasjon. En god strategi bidrar til å forberede bedriften på disse utfordringene.

Strategikonferansene er første del av et to-trinns tilbud for å øke bevisstheten om egen strategi og planlegging blant NRL `s medlemsbedrifter. De to konsulentselskapene SINTEF MRB og Gustav Käser Training International deler konferansedagene mellom seg. NRL sentralt betaler lokaler, bespisning og kursholdere for disse arrangementene.

Både SINTEF og Gustav Käser tilbyr en videreføring av strategiarbeidet. Det vil opprettes lokale strategigrupper på 10-12 deltakere, hvor man kan få individuell hjelp til å styrke bedriften. Disse vil møtes 5-6 ganger i løpet av året. Deltakelsen bekostes av medlemsbedriftene.

Følgende datoer og steder er avtalt for strategikonferansene:

Sted                               Dato               Tidspunkt           Arrangør

Ålesund                       14. februar    1200-1800         SINTEF MRB
Moelv                            15. februar    0900-1500         SINTEF MRB
Tromsø                        20. februar    1200-1800         SINTEF MRB
Bodø                             21. februar    1200-1800         SINTEF MRB
Trondheim                  22. februar     0900-1500        SINTEF MRB
Bergen                           3. mars        1200-1800         Gustav Käser v/ May Myhre
Vestfold/Telemark        6. mars       1200-1800         Gustav Käser v/ May Myhre
Stavanger                    10. mars        1200-1800        Gustav Käser v/ May Myhre
Oslo                             13. mars         1200-1800        Gustav Käser v/ May Myhre

Det kommer mer informasjon om opplegget så snart programmet er på plass.
Det er laget en brosjyre som oppsummerer Bransjeanalysens hovedpunkter. Denne er gratis for NRLs medlemmer og kan bestilles ved henvendelse til: anne.lise.ihle@nrl.no

Kilde: www.nrl.no