Kristiansand satser på fjernvarme, og den danske VVS-bedriften Heinsen & Agger har jobbet med sveis

Milliardinvesteringer til fjernvarme på Sørlandet

04.02.08: Den danske VVS-bedriften Heinsen & Agger har fått flere millionkontrakter til fjernvarmeutbyggingen i Norge. I Kristiansand legger bedriften et ledningsnett på 60 kilometer, og i Lillestrøm har bedriften fått en kontrakt på 10 millioner kroner til det nye fjernvarmenettet.

0

-Et økende antall prosjekter er underveis, og 80 prosent av våre ansatte jobber nå i Norge, sier adm. direktør Knud Heinsen i Esbjerg-bedriften Heinsen & Agger til VVS-forum. Vi har bred kompetanse på fjernvarme, og i 2008 vil vi ha minst 14 sveisere på jobb i Norge, forteller han.
-Vi har registrert at også Norge har problemer med CO2-utslippene og at det er en av grunnene til den økte satsingen på biobasert fjernvarme, legger han til.

Nye storprosjekter
Flere nye storprosjekter er på gang. I Kristiansand investerer Returkraft AS 1,2 milliarder kroner i et nytt forbrenningsanlegg for avfall. Anlegget skal levere 220 GWh varme som tilsvarer varmeforbruket i ca. 15 000 husstander. I tillegg skal anlegget levere 95 GWh strøm til nettet. Samtidig skal Agder Energi Varme investere 5-700 millioner i en utvidelse av fjernvarmenettet i Kristiansand.
-Dette er et stort og viktig miljøprosjekt for Sørlandsregionen. Vi er i gang med grunnarbeidene til forbrenningsanlegget på Langemyr nord for Kristiansand. Det vil stå ferdig i 2010, sier Bjarne Ugland som er styreleder i Returkraft AS. Selskapet ble etablert i fjor sommer og eies av Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen og Agder Renovasjon. Statsselskapet Enova har gitt tilsagn om økonomisk støtte på 35 millioner kroner til prosjektet.

Store avstander

For fagfolkene i Heinsen & Agger innebærer de norske kontraktene arbeid over store avstander. De er i gang med prosjekter fra Kristiansand i sør til Mo i Rana i nord. Det stiller spesielle krav til ansatte som jobber i Norge.
-Disse oppdragene betyr at vi er meget avhengige av erfarne og dyktige medarbeidere, folk som kan jobbe selvstendig og ta riktige beslutninger der de er, sier direktør Knud Heinsen i Heinsen & Agger til VVS-Forum.

Ledende stilling
Danmark har en ledende stilling på fjernvarme i Europa, og danske bedrifter er storprodusenter av utstyr til sektoren. Mange av de rør som Heinsen & Agger sveiser i Norge, er produsert i Danmark. Danske selskaper står også bak mange av de tekniske anleggene som leveres til Norge, forklarer Heinsen.
-Vi samarbeider godt med våre norske oppdragsgivere, og vårt firmaet forventer i år en omsetning på rundt 15 millioner kroner i Norge, sier Heinsen til slutt.

Stor nettutbygging
Energien fra det nye forbrenningsanlegget i Kristiansand vil gjøre det mulig å realisere en storstilt utbygging av fjernvarmenettet i byen. Disse kontraktene er ennå ikke tildelt. Det skal også bygges en spisslastsentral på 50 MW som vil fungere som back up for forbrenningsanlegget på Langemyr.
-Vi skal erstatte eksisterende oljekjeler med miljøvennlig fjernvarme, og nye boliger og næringsbygg skal knyttes til fjernvarmenettet, sier Jan Omli Larsen som er adm. direktør i Agder Energi Varme AS.
-Fra 2010 skal 220 GWh varme fases inn i det utvidede fjernvarmenettet i Kristiansand, en by i meget rask vekst. Dette kommer i tillegg til dagens forbruk av fjernvarme som ligger på ca. 70 GWh/år. Om lag 60 prosent av dette er overskuddsvarme fra Falconbridge, forteller han. Falconbridge har planer om milliardinvesteringer i ny industriell virksomhet de nærmeste årene.