Lokalt fjernvarmeselskap slo ut Agder Energi

13.05.08: Vestby Fjernvarme har vunnet konkurransen mot Agder Energi Varme AS om å drive fjernvarme i Vestby kommune. Ifølge daglig leder Jan Oscar Svae, ett av de største i landet.

0

Et biovarmeanlegg basert på trepellets varme opp både Son barneskole, Vestby barneskole og Smart Club. Og målet er at alle offentlige bygg drives på fjernvarme innen to år. Aker Grenland Industri (AGI) skal levere de første prefabrikkerte biovarmeanleggene.

Senere tar kommunen også sikte på å forsyne private husstander.

Styreleder Eivind Topper og daglig leder Jan Oscar Svae sier til Østlandets Blad at fjernvarmeselskapet nå vil starte arbeidet med å bygge anlegget og legge rørene som skal føre fjernvarmen. Og fjernvarmeanlegget er planlagt ferdigstilt i 2015, dersom bygningene har opplegg for vannbåren varme eller har installert det.

Vestby Fjernvarme skal bygge tre varmesentraler med tilhørende fjernvarmenett. Fjernvarmenettene vil bli bygget i tre separate områder, med en varmesentral i Vestby sentrum, en i Sole Skog og en i Deli Skog.

Fjernvarmeanlegget vil ha et maksimalt effektbehov på 37 MW, og det vil levere cirka 68 GWh per år.

Investeringene i anlegget med tre varmesentraler og nett er budsjettert til 150 millioner kroner. Inntil 60 prosent av dette lånefinansieres. Selskapet håper også å få statlige fjernvarmetilskudd fra Enova. Resten finansieres gjennom egenkapital.

Vestby Fjernvarme AS eies av Vestby næringsselskap, som igjen eies 100 prosent av kommunen.