08-01-18+R%C3%B8rstatistikk+Ho

Kraftig vekst i rørleggerkostnader

18.01.08: Siste tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var en kraftig kostnadsvekst i rørbransjen gjennom 2006.

0

Byggekostnadene for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg steg med 5,2 prosent fra desember 2006 til desember 2007.

Fra november til desember økte kostnadene med 0,2 prosent.

Kostnadene for sanitær- og varmeinstallasjoner økte med respektive 3,7 og 6,8 prosent fra desember 2006 til desember 2007.

Økte 7,7 prosent på ett år
Årsindeksen, beregnet som gjennomsnittet av de månedlige indeksene, viser at rørleggerkostnadene totalt steg med 7,7 prosent frå 2006 til 2007.

For sanitær- og varmeinstallasjoner var den tilsvarende årsveksten respektive 7,1 og 8,4 prosent.

Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg. 2000=100
(Kilde: Statistisk sentralbyrå)
08-01-18+R%C3%B8rstatistikk+Ta