Cato Høili i sitt rette element,omringet av glass.

Glass – eller kunsten å spise kaken og beholde den

15.05.08: Det er et gammelt ordtak som sier at ”du kan ikke både spise kaken og beholde den”. En variant av dette finnes for mange bransjer og situasjoner. Men, gamle sannheter står for fall, iallfall hvis du lever i glasshus. Nå kan du få isolerglass som både holder varmen inne og ute, og det så effektivt at glassfasader kan tilfredsstille høye krav til energieffektivitet.

0

– I dag er energispareglasset så effektivt at vi faktisk kan velge et glassparti fremfor en vanlig tett vegg, uten at det går utover komfort eller økonomi, Året under ett isolerer vinduet like godt som veggen når man tar gratis solenergi med i regnestykket.

Dette opplyste salgssjef Cato Høili i Saint-Gobain Bøckmann AS da en gruppe fagfolk fra bygge- og eiendomsbransjen besøkte isolerglassfabrikken i Fredrikstad nylig. Som eksempel på energisparing ved temperaturreduksjon, nevnte Høili at det å bytte ut et glasset i et kontorvindu til energispareglass med solavskjerming, typisk vil gi en temperaturnedgang på 8 °C på kontoret en sommerdag. Det betyr penger spart til kjøling.

Revolusjon i glass
– Glassfasader og vinduer er hete temaer i forbindelse med de nye tekniske forskriftene som blir gjeldende fra 2009. Det nye kravet om en U-verdi på 1,2 er ikke noe problem for isolerglassprodusentene, sier Cato Høili, vi kan gå mye lavere. Vårt mest ekstreme energiglass er Climaplus Max, meden U-verdi på 0,4. Dette er et 3-lags vindu hvor to av lagene er belagt med metallfolier. For å komme ned til 0,4 er det også brukt kryptongass i stedet for argongass. Dessverre er kryptongass en mangelvare som er altfor kostbar til standardvinduer.

Et energiglass Høili gjerne skryter av, er Climaplus One, med en U-verdi på 1,0.
– Dette liker jeg spesielt godt, for det er vi alene om. og det er lagervare, sier Cato Høili. For å unngå at det dugger på vinduet en kald og tåkete vinterdag, er det ikke ønskelig med enda lavere U-verdier 1.0.

Et spørsmål som opptar vindusprodusentene, er muligheten av å holde seg til tolags glass, fordi trelags blir veldig tunge.
– Det forskes på harde livet for å få til 2-lags glass under U-verdi 1,2, men de får det ikke til, så det blir 3-lags med de nye forskriftene. 3-lags vinduer er tunge å håndtere på byggeplassen, men i Sverige har det vært brukt flere tiår, sier Cato Høili.


 En gruppe fagfolk fra bygge- og eiendomsbransjen på besøk hos Saint-Gobain Bøckmann i Fredrikstad.