Studentsiloen på Grünerløkka.

Fukt og mugg på Cuba

25.02.08: Den siste tiden har det vært mye stoff om Cuba i aviser og fjernsyn. “Il Comandante” Fidel Castro synger på siste verset, og fidelismen vil antakelig snart tilhøre fortiden. Det blir bra for Cuba, men på et annet Cuba har man helt andre problemer å stri med.

0

Under overskriften “Muggkrise i studentsiloen” skriver journalist John Olav Kroken i Aftenposten Aften for 6. februar: Fuktproblemene er sÃ¥ store at studenter nektes Ã¥ bo der. Regningen for utbedringene vil komme pÃ¥ 30 millioner kroner”.

Siloen det gjelder står på den delen av Grünerløkka som kalles Cuba. Det er et digert hus som ble bygget om fra kornsilo til studentboliger. De 226 studentboligene, som sto ferdige i 2001, har vært svært ettertraktet på grunn av beliggenheten og det særpregede bygget. Men bare 6 år senere, høsten 2007, ble det avdekket store fuktproblemer. I et tyvetalls leiligheter var konsentrasjonen av muggpartikler så høy at det ikke var forsvarlig å bo der.

Direktør Tom Olstad i Studentboligene opplyser til VVS-forum at det begynte med at det ble oppdaget lekkasjer fra de innebygde cisternene.
– Lekkasjen var liten, men gjennom flere år ble det mange drypp og vi oppdaget muggsopp. Vi engasjerte Mycoteam og fikk utført fem analyser i hver boenhet, i tillegg til at vi lot Det Norske Veritas teste cisternene.
– Men det ble snart verre, fortsetter Tom Olstad. – Vi oppdaget et membranen på veggene er for tynn, og at gjennomføringen til blandebatteriet ikke er tett.

Utbedringen av den såkalte studentsiloen på Cuba forventes å koste cirka 30 millioner kroner. Studentboligenes motpart i saken er entreprenørfirmaet Reinertsen AS.

En trist historie for rørleggerbransjen, men samtidig er det gledelig at Studentboligene tok affære umiddelbart og ikke kompromisset med leieboernes helse.