- Markedet er tjent med en enkel måte å klassifisere filtrene på, og dette er enkelt, sier Ottesen.

Energiklassifisering av filter

15.05.08: Under World Filter Conference (WFC) 2008 i var trykkfall, og dermed energiforbruk, oppe som eget tema, og flere tar nå til ordre for ulike typer energiklassifisering av filtre. Det ble forklart et klassifiseringssystem som tar hensyn til både trykkfall og utskillingsgrad

0

Det foreslÃ¥tte systemet et sÃ¥kalt Key Energy Performance number â€KEPâ€, og ut fra dette er det laget 5 energieffektivitetsklasser, 1-5, hvor 1 er best. Camfil viste pÃ¥ Nordbygg 08 et tilsvarende system, men hvor A-G blir brukt som energiklasser, likt som pÃ¥ hvitevarer. Gjennomsnitt trykkfall over â€levetid†er en verdi som mÃ¥ legges inn i beregningen.

Daglig leder ved Interfil AS, Vegard Ottesen, er slettes ikke uenig i at dette er god måte å klassifisere også ventilasjonsfilter på.
РMarkedet er tjent med en enkel m̴te ̴ klassifisere filtrene p̴, og dette er enkelt, sier Ottesen.

World Filter Conference 2008 ble holdt i Leipzig. Dette var den tiende verdenskonferansen for filter.