Thore Sydtangen, cTc Ferrofil og Leif Amdahl,VVS-foreningen foreleste på AVI-temakurs i Oslo.

De varmetekniske løsningene må bli enklere

Miljøvennlighet gir muligheter

0

AVI-nettverket er sammensatt av flere hundre dyktige fagfolk, som sammen søker optimale løsninger i forhold til energi- og varmeforsyning. 

Miljø og komfort
Leif Amdahl (Norsk VVS), Thore Sydtangen (cTc Ferrofil AS) og Svein Marienborg stod for foredragene da det ble arrangert AVI-temakurs i forrige uke. Amdahl gikk gjennom TEK07 og drøftet oljefyrens fremtid. Sydtangen ga et innblikk i de muligheter miljøvennlighet gir i forhold til innovasjon, og presenterte løsninger og nyvinninger når det gjelder solfangere og varmepumper, samt redegjorde for ulike installasjoner for gjenbruk av gråvann.
Svein Marienborg gjennomgikk noen av kriteriene for at bransjen skal ta nye markedsområder, og fremhevet innovasjon, miljøtenking og komfort som nøkkelbegreper.

Store utfordringer i vente
Bransjen har sjelden stått overfor så store utfordringer på varmesiden som akkurat nå. Myndighetskravene forutsetter nytenking og kreativitet for å opprettholde et marked for vannbåren varme. De varmetekniske løsningene må bli enklere og utslippene mindre, samtidig som komforten skal opprettholdes. Det er viktig at alle i bransjen er klar over utfordringene og går sammen om å finne optimale løsninger. Bransjeaktørene må samarbeide for å sikre at vi blir en dyktig miljøpådriver uten å tape marked er et klart budskap fra initiativtakerene av AVI-kursene.

De første AVI-temakursene gikk i Bergen, Trondheim og Oslo fra den 4.-7.februar.

Kilde: nrl.no