Muggsopp - Illustrasjonsfoto: Mike Wiggins/Dreamstime.com

Dårlig inneklima, krever skole stengt

27.02.08: Kommuneveterinær Harald Fodstad i Andøy krever at Andenes ungdomsskole skal stenges. Det er muggsopp, store lekkasjer, råte og uhygieniske forhold ved skolen.

0

Kommuneveterinæren har gått befaringsrunde sammen med verneombud og vaktmester. Resultatet er at det er oppdaget store lekkasjer og mugg. Han mener at skolen ikke kan brukes frem til et planlagt nybygg er ferdig.

Risikoen for helseplager på grunn av dårlig inneklima er for stor, skriver Fodstad i en rapport til kommunen.

– Flere lærere og elever har hevdet at de har plager som de mener kan tilskrives inneklimaet på skolen, sier han til Andøyposten.

Dette dreier seg i hovedsak om luftveisplager og langvarige forkjølelser, samt hudplager i form av utslett.

Flere toaletter hadde påskrudde halvringer istedet for det vanlige setet. På ett toalett var gulvbelegget så ødelagt at det umuliggjorde forsvarlig rengjøring.

– Det kommer inn vann fra en rekke steder. Dette kommer til syne som drypping fra taket i flere rom – som aulaen, lærerværelse og klasserom.

Vanninntrengningen er betydelig, i et klasserom samles takdryppet opp i vaskebøtte, som må tømmes ganske hyppig.

Fodstad konkluderer med at skolen bør stenges.

– Klasserom to bør stenges for all virksomhet. Det er denne saksbehandlers råd at skolen ikke kan tillates brukt mens man venter på at ny skole om noen år står ferdig. Dertil er risikoen for helseplager grunnet dårlig inneklima for stor, skriver Fodstad krystallklart i sin anbefaling.