Byggebransjens våtromsnorm

– nye anvisninger er ute nå!

0

Årets sending består av ni nye og reviderte blader. Flere av bladene omhandler oppbyggingen av golv i våtrom og tettesjiktet på golvet. Membranen, inkludert eventuelle mansjetter og forsterkningsbånd, og sluket utgjør sammen tettesjiktet for golvet.

BVN 42.105 omhandler valg av sluk, slukmodeller og samhørigheten med membranen, det vil si hva som er nødvendig i utførelsen ved sluket for å oppnå tett tettesjikt på golvet.
BVN 42.110 og 42.112 viser monteringen av sluk og renner i golvkonstruksjonene.
BVN 31.110, 31.205 og 31.206 viser oppbygging av etasjeskillere og løsninger for golv på grunnen. Bladene viser også forskjellige løsninger for fall til sluk, både for runde sluk, renner og hjørnesluk og alternative plasseringer av membranen i konstruksjonene.
BVN 21.200 kan benyttes som sjekkliste i planleggingsfasen. Hensikten er å komme fram til spesifikasjoner for valg av materialer og utførelse som skal inn i en beskrivelse eller en kontrakt.

Link til sintefs våtromsnorm: http://bks.byggforsk.no/