Blåboka er revidert

27.02.08: Statsbygg har revidert sin såkalte Blåbok som er kontraktbestemmelser for entrepriser basert på NS 3430. Blåboka er nå delt i to deler; en generell som inneholder Statsbyggs standardbestemmelser og en spesiell del hvor eventuelle prosjektspesifikke bestemmelser fremkommer.

0

Av den revidert utgaven av Blåboka fremkommer det også at Statsbygg intensiverer kampen mot svart arbeid i byggebransjen. Skatteopplysninger fra Registerinfo brukes nå ved tilbudsevalueringen og i byggefasen i kontroll av leverandører. Det erstatter de tradisjonelle skatte- og avgiftsattestene.