Til høyre Terje Guldberg, distriktsansvarlig Trøndelag og Møre. Til venstre Thor Johan Aar, distriktsansvarlig Nord-Norge. Begge entusiastiske over nye lokaler.

Armaturjonsson med nytt regionskontor i Trondheim

14.05.08: Armaturjonsson har nylig åpnet et nytt og større kontor i Trondheim.

0

Det nye regionskontoret dekker Møre- og Romsdal, Trønderlagfylkene og hele Nord-Norge.

Kontoret er betydelig utvidet og oppgradert med separate kontorer, konferansefasiliteter og showrom.

Konferansedelen kan ta i mot 40 personer. Lokalene vil bli benyttet til utstrakt kursvirksomhet.

Kontoret har samme adresse som tidligere.