Vil bli størst på inneklima

21.09.07: Regionale krefter innenfor inneklima forsøker å etablere et nasjonalt senter i Trøndelag. Politikerne sier i første omgang nei.

0

I Norge tilbringer mennesker 90 prosent av levetiden sin innendørs.

Av de 15 kilo med luft en voksen mann puster inn i døgnet, er rundt 13 kilo inneluft.

Samtidig har det vært mye fokus på fukt- og muggproblematikk i bygg, mens astma og allergier er i ferd med å bli et folkehelseproblem.

Dette er bakgrunnen for at forskere innenfor VVS, bygg og arbeidsmedisin ved NTNU og SINTEF ønsker å forene alle gode krefter i regionen under en paraply – Inneklimasenteret, sier professor Sten Olaf Hanssen ved IEP til Universitetsavisa som utgis av NTNU i Trondheim.

– Vi har etablert en styringsgruppe som skal ta seg av strategiske valg, finne konkrete aktiviteter og bidra til finansiering av senteret, sier han. Og viser til at vi sliter med inneklimaproblemer i skoler og barnehager.

Initiativet fikk en tidlig kalddusj. Styringsgruppen gjorde et fremstøt mot bevilgende myndigheter.

Det ble søkt støtte fra Kunnskapsdepartmentet for en rekke tiltak for utbedring av inneklima i offentlige bygg. Initiativtakerne møtte forståelse for problemet, men politisk var det ikke vilje til bevilgning, forteller Hanssen.

– Inneklima er forebyggende medisin, men blir ikke prioritert, mener VSS-professoren.

Hanssen er bekymret for at politiske prioriteringer går foran det som er samfunnsøkonomisk hensiktsmessig, ved at milliarder av kroner går til helsevesenet, mens forebyggende tiltak har problemer med å nå opp i statsbudsjettet.

Les mer på Universitetsavisa