Tre av ti elever fullfører ikke yrkesfaglige studier

20.09.07: Altfor mange unge som starter yrkesfaglige studieretninger i grunnkurs slutter underveis.

0

Det er fortsatt stor forskjell i gjennomføringsgraden for elever/lærlinger på allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger.

 

Nesten tre av ti elever på yrkesfaglige studieretninger, som startet i grunnkurs første gang 2001, sluttet underveis i utdanningsløpet, viser  SSBs statstikk publisert i dag.

 

Til sammenligning var det kun 6 prosent av elevene på allmennfaglige studieretnninger som sluttet.

 

Mens 83 prosent av elevene/lærlingene på allmennfaglige studieretninger oppnådde en formell kompetanse i løpet av fem år, var tilsvarende tall for elever/lærlinger på yrkesfaglige studieretninger 54 prosent.

 

Elever/lærlinger med innvandrerbakgrunn har dårligere gjennomstrømning sammenlignet med hele elevmassen.

Elever/lærlinger med innvandringsbakgrunn defineres her som førstegenerasjonsinnvandrere og personer som er født i Norge av to utenlandske foreldre.

 

54 prosent fullførte videregående opplæring i løpet av fem år. 44 prosent fullførte på normert tid. Nær 30 prosent av 2001-elevene med innvandrerbakgrunn sluttet underveis.

 

Andelen elever/lærlinger som har gjennomført hele utdanningsløpet uten å ha oppnådd noen formell kompetanse på grunn av stryk i ett eller flere fag, var noe større for innvandrerelevene sammenlignet med elevmassen som helhet, henholdsvis 10 og 6 prosent.

Direkt link til mer om statstikken hos SSB