Tette bygg gir tette luftveier

Helsefarlig miljøpolitikk?

0

Nyslått olje- og energiminister Åslaug Haga vil ha tettere bygg for å spare energi.

Men forskere advarer om at de nye miljøkravene kan gi flere astmatikere og allergikere.

Skal Norge klare å møte sine klimaforpliktelser, må det kuttes over en lav sko.

Energibruken i bygg kan reduseres ved at de konstrueres med minst mulig varmetap. Altså tette.

Slike klimatiltak gjør miljøforkjemperne varme innvendig.

Men forskere på innemiljø får frysninger: Hensynet til utemiljøet kan resultere i et klamt, fuktig og tett inneklima.

Mest inneluft
Gjennomsnittlig tilbringer vi 90 prosent av levetiden vår innendørs.

Jan Vilhelm Bakke ved Arbeidstilsynet illustrerer det på denne måten: En voksen mann puster inn rundt 15 kilo luft i døgnet. Rundt 13,5 kilo er inneluft.

Dette gjenspeiles ikke i prioriteringene til verken medisinere, byggherrer eller politikere, mener NTNU-forskere.

Mindre luft, mer sykdom
Professor Sten Olaf Hanssen jobber ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Han har sammen med europeiske kolleger klart å påvise en klar sammenheng mellom inneklima og sykefravær.

Den nylig publiserte rapporten fra REHVA (Federation of European Heating, Ventilating and Air-conditioning Associations) viser at sykefraværet på en arbeidsplass øker i takt med struping av ventilasjonen.

Bildet øverst:  Jan Vilhelm Bakke fotografert på Innemiljøkonferansen 2007.

Bildet til høyre: . Professor Sten Olaf Hanssen